BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Haçlı İttifakı”nın Midilli kuşatması

“Haçlı İttifakı”nın Midilli kuşatması

Venedik, Papa ve Macaristan arasında 1500 yılında bir muahede imzalanır. Bu, Hıristiyan devletlerin, Türkiye aleyhindeki ikinci ittifaklarıdır. Buna göre müttefik kuvvetler denizde Osmanlıları meşgul ederken, Macarlar da karadan taarruz edeceklerdi!Venedik; İnebahtı, Modon, Koron ve Navarin gibi yerlerin ellerinden alınmasının yanında, iki sene üst üste inen Osmanlı darbesine karşı koyamayacağını anlamıştı. Bu sebeple Osmanlılara karşı Alman İmpararatoru, Papa, İngiltere, Fransa, İspanya, Napoli, Lehistan ve Macaristan’dan yardım talebinde bulunur. Bu yardımla Osmanlılar aleyhine bir “Haçlı İttifakı” ortaya çıkmış oluyordu... Baslangıçta, menfaatleri gereği Türkleri, Venedikliler aleyhine harekete geçiren Papa, bu sefer de çağrısı üzerine Osmanlılar aleyhine bir ittifak kurmaya çalışıyordu. “Kutsallık” perdesi altında Papa IV. Aleksandr, Venedik’e verdiği cevapta kendilerine yardım göndereceğine değindikten sonra, Türklerin yaptıklarını, kiliselerin uğradığı hakaretleri ve Hıristiyanlığın içine düştüğü tehlikeleri tasvir ederek Haçlı Birliğini sağlayacağını açıklıyordu. Papa’nın bu şekildeki davranışı; “kutsallık” perdesine bürünmüş olan nefret, gönlünde Padişah II. Bâyezid’e karşı yakıp yıkmalardan gelen bir üzüntüden çok, Sehzâde Cem’in tahsisatını kaybından dolayı öfkelenen Aleksandr Borciya’nın öfkesine benziyordu. Sonunda ortak menfaatler, Venedik, Papa ve Macaristan Kralı’nı saldırma ve savunma konusunda bir anlaşma ile birleşmeye götürdü. Bunun için Venedik, Papa ve Macaristan arasında 1500 yılında bir muahede imzalanır. Bu anlaşma, Roma’da 1501 yılında Papa Kilisesi’nde Pantekot Yortusu’nun Pazar gününde ilan olundu. Bu, Hıristiyan devletlerin, Türkiye aleyhindeki ikinci ittifaklarıdır. Bu şekildeki taahhütler, Osmanlılara karşı “Haçlı Savaşları”nın yerini almıştı. Buna göre müttefik kuvvetler denizde Osmanlıları meşgul ederken, Macarlar da karadan taarruz edeceklerdi... Durum vahim görünüyordu! 1500 senesi sonbaharında Venedik Amirali Pisaro, Osmanlılara ait Egine adasını işgal ederken, İspanya ve Venedik donanması da Kefalonya adasını zaptetmişlerdi. Bu arada Fransa Kralı’nın yeğenini komutan olarak tayin ettiği ve 15 bin kişilik askerî gücü bulunan Fransız donanması da Zanta adasına gelip demirlemişti. Bundan başka, Aragon ve Sicilya Kralı’nın donanması da Korfo adasına yanaşmıştı. Amiral Ravestayn komutasındakı donanma ile birleşen Venedik gemilerinin de dahil bulunduğu donanmanın mevcudu 200 kadırgadan ibaretti. İşte “Haçlı İttifakı”nın meydana getirdiği bu muazzam donanma, Ege Denizi’ne açılarak Midilli adasını kuşatma altına almıştı... Osmanlı için durum vahim görünüyordu!..
Kapat
KAPAT