BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeni strateji!..

Yeni strateji!..

Was ın Religion Sache ist lern-und Lebenswissen”e göre misyonerlerin yeni taktiği: “Dinlerarası Diyalog, Dinlerarası Hoşgörü ve inanç turizmi neticesi misyonerlerin çalışması için yollar açılmıştır.Was ın Religion Sache ist lern-und Lebenswissen”e göre misyonerlerin yeni taktiği: “Dinlerarası Diyalog, Dinlerarası Hoşgörü ve inanç turizmi neticesi misyonerlerin çalışması için yollar açılmıştır. Dünyada dini ve ideolojik ayrılıklardan kaynaklanan ihtilaf ve kavgalar son derece azalmıştır. Dünya kamuoyunda meydana gelmiş ve getirilecek problemlere Hıristiyan Batı çıkarları doğrultusunda çözüm yolları bulunmalıdır... Dünyada tek dine yani Hıristiyanlığa gidilmelidir. Müslümanlar potansiyel düşmandır. Bunlar her çareye başvurularak Hıristiyanlaştırılmalıdır. En azından kendilerine asırlardır büyük güç kaynağı olan İSLAMİYET’ten uzaklaştırılmalıdır (koparılmalıdır). Hıristiyan olmayan Müslüman dışı halklar “nötr”dür. Bunlar düşman sayılmaz...” Hıristiyanlaştırma metotları Yine aynı esere göre Hıristiyanlaştırma geçmiş asırlarda olduğu gibi; askeri güçler ile olmayacaktır. Misyonerlerin yeni Haçlı Seferi 2 şekilde yapılacaktır: “1 DİREKT HIRİSTİYANLAŞTIRMA. İnsan sayısında azaltma yapmadan. Peru, Meksika, Uganda, Eskimo, Çin ve bazı Afrika ülkeleri gibi...” Gerçi bu ülkelerde geçen asırlarda büyük soykırımlar yapılmıştır. Bu metod ile Hıristiyanlaştırma Güney Amerika, Afrika ve bazı Asya ülkeleri gibi, Hıristiyanlaştırılan halkın eski kültürüne adapte edilecektir. Uzun vadede ise eski kültürleri unutturulacaktır. “2 İNDİREKT HIRİSTİYANLAŞTIRMA. İnsan sayısında azaltma yaparak (Dezimeeren). Bunun için ise 3 yol takip edilecektir. 1- İlacı bulunmayan hastalıklarla 2- Ya da ilacı bulunup çok pahalı olan hastalıklarla 3- Bölgesel savaşlar, iç savaşlar, etnik ve dini çatışmalar...” İslam ülkelerindeki durum İslam ülkelerinde ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel durumuna göre direkt ve indirekt bütün metotlar tatbik edilecektir. Türkiye ana hedeftir. Türkiye’deki bütün kiliseler onarılacak bu Hıristiyanlaştırma hareketinin ilk adımı olacaktır. Esasen İslam ülkelerinde Doğu Timor (Ost Timor) metodu örnek alınacaktır. Malum, Doğu Timor’un nüfusu 250 bindir. Endonezya’nın nüfusu ise 250 milyondur. Doğu Timor’un nüfusunun yüzde 70’i Hıristiyandır. Bunlar emperyalist güçlerin desteği ile iç savaş çıkardılar. Sonra Batılı ordular Barış Gücü olarak bu ülkeye geldiler. Referandum ve neticede bağımsız ülke oldu. Endonezya’nın göğsüne hançer saplandı. Türkiye için hedef 2020 yılına kadar en az 10 milyon Türkü Hıristiyan yapmak sonra karışıklık çıkarmak ve neticede Türkiye’nin bölünmesidir. Afrika’daki Hıristiyanlık Aşağıda adı geçen eserlere göre. “Secrets and lies”, “Wouter Bosson and Souf Afrikas”, “Chemical and Warfane Biological Programme” emperyalist güçler özel laboratuvarlarda imal edilen ve ilacı bulunmayan hastalıklarla nüfusu azalttılar. Doğum kontrol ilacı karıştırılmış mısır unlarını açlık çeken Afrika ülke halklarına yedirdiler. Yazdıklarımı ben demiyorum. bu eserler açıklıyor. Aynı eserde Nil Vadisinden, Harran Ovasına kadar “büyük kutsal topraklar” bozulmuş İncil’in sonundaki haritada yer almaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT