BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şa’ya aleyhisselam

Şa’ya aleyhisselam

Şa’ya aleyhisselam, İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Mûsâ aleyhisselâmın dînini yaymak ve Tevrât’ın hükümlerini bildirmek üzere vazîfelendirilmiştir.Şa’ya aleyhisselam, İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Mûsâ aleyhisselâmın dînini yaymak ve Tevrât’ın hükümlerini bildirmek üzere vazîfelendirilmiştir. Mûsâ aleyhisselâm zamânından beri çok mâcerâlı ve karışık bir hayat yaşayan ve dinlerinde sebât göstermeyen İsrâiloğulları, Mûsâ aleyhisselâmın getirdiği ve gönderilen nebîlerin yeniden tebliğ ettiği hak dinden tamâmen ayrıldılar. Tevrât’ı bile değiştirip, aslını bozdular. Kendilerine göre sapık bir yol tuttular ve bu bozuk yolda sürüklenip gittiler. Allahü teâlâ, Şa’yâ aleyhisselâmı peygamber olarak vazîfelendirdi. İsrâiloğullarını hak yola dâvet etti. Îsâ aleyhisselâmla son peygamber olan Muhammed aleyhisselâmın geleceklerini müjdeledi. Peygamber Efendimizle ilgili Şa’ya aleyhisselam kavmine şöyle dedi: -Allahü teala bana şöyle vahyetti: “Ben ümmi bir peygamber göndereceğim. O, kaba ve sert değildir. Sokaklarda bağırmaz. Fahşâdan uzak durur. Kötü ve sert söz söylemez. Ben O’na istikamet vereceğim. Her üstün ahlakı bahşedeceğim. Vekarı ona libas (örtü) yapacağım. İyiliği şiarı yapacağım. Kalbini takva ile dolduracağım. Düşüncesini hikmet, vefa ve doğruluğu O’na tabiat, huy yapacağım. Affedip iyiliği emretmeyi ona ahlak yapacağım. Gidişatını adil, yolunu hak yapacağım. Hidayeti O’na rehber kılacağım. Milletini İslam, ismini Ahmed yapacağım. Dalaletten sonra O’nun vasıtasıyla ilim vereceğim. Düşkünlükten sonra O’nunla yükselteceğim. Darlıktan sonra O’nunla zenginleştireceğim. Tefrikadan sonra O’nunla birleştireceğim. O’nun ümmetini insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmet yapacağım. Benim vahdaniyetimi bildirmek ve bana iman etmek için emr-i maruf ve nehy-i münker yani iyiliği emredip kötülükten sakındırma yapacaklar. Benim için namaz kılacaklar, benim yolumda saf tutup cihad edecekler. Benim rızama kavuşmak için mallarını ve diyarlarını terk edecekler. Ben onlara mescidlerinde, meclislerinde, yattıkları ve gezdikleri yerlerde tekbir, tevhid ve tahmid ve temcid yapmayı yani Allahü ekber, la ilahe illallah, sübhanellah, elhamdülillah demeyi ilham edeceğim. Benim için elbiselerini ve bedenlerini, etraflarını temizleyecekler. Gece çok ibadet edecekler. Gündüz ise oruç tutacak, cihad edecekler. Bu benim bir ihsanımdır. Dilediğime veririm.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT