BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ayrıcalıklar ülkesiyiz

Ayrıcalıklar ülkesiyiz

Dokunulmazlıklar yüzünden kimseyi yargılayamadıklarını söyleyen Adalet Bakanı Çiçek, “Maalesef demokrasimiz imtiyazlar üzerine kurulmuş. Yargı bu yüzden büyük sıkıntıda. Anayasa’nın 129. maddesini değiştirerek bunu çözmeliyiz” dedi.* İmtiyaz denilince milletvekilliği dokunulmazlığı akla geliyor. * Milletvekili dokunulmazlığı; imtiyaz, teminat, ayrıcalık değil, görevin gereğidir. * Bu konuda yazı yazanların bile diğer imtiyazları bildiklerini zannetmiyorum. * Ayrıcalıklar sebebiyle en fazla yargının kendisi sıkıntıya maruz kalıyor. ANKARA - Adalet Bakanı Cemil Çiçek, kanunlarla kamu görevlilerine getirilen ayrıcalıklar sebebiyle yargılama açısından zorluklarla karşılaşıldığını belirterek, bu konuda Anayasa’nın 129. maddesi de dahil genel bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. TBMM Genel Kurulu’nda, milletvekillerinin sözlü soru önergelerini cevaplayan Çiçek, adalette yeni bir yapılanma sürecinde olduklarını belirtti. Kamu görevlilerinin farklı yargılama sürecine tabi olmalarına ilişkin bir soruyu da cevaplayan Çiçek, birtakım imtiyaz ve ayrıcalıkların Türkiye’de hep tartışıldığını, kendisinin de bu konunun üzerinde durduğunu belirtti. 129. madde de düzenlenmeli “Türkiye’de demokrasi maalesef imtiyazlar üzerine kurulmuştur. Herkes kendisine göre bir imtiyaz tesis etmiş. Bunun sonucu olarak da özellikle yargılama faaliyetleri açısından bazı zorluklarla karşı karşıya kaldığımız ortadadır” diyen Adalet Bakanı Çiçek, şöyle konuştu: “Kamuoyu açısından baktığımızda Türkiye’de imtiyaz denilince, eğer öyle kabul ediliyorsa sadece milletvekilliği dokunulmazlığı üzerinde duruluyor. Halbuki milletvekili dokunulmazlığı kişinin ismine verilmiş imtiyazlar, teminatlar, ayrıcalıklar değildir, görevin gereğidir. Milletvekillerinin her türlü endişeden baskıdan ve benzeri şeylerden azade olarak tam bir vicdan huzuru içinde görevlerini yapabilmeleri adına verilmiş bir husustur.” Çiçek, genelde tartışmaların milletvekillerinin dokunulmazlığı çerçevesinde yapılması sebebiyle yargılama açısından diğer imtiyaz ve ayrıcalıkların kamuoyunun bilgisinde olmadığını, bu konuda yazı yazanların bile bu imtiyazları bildiklerini zannetmediğini söyledi. Yargılama açısından kanunlarla tanınmış ayrıcalıkların yeniden düzenlemesi düşünüldüğü takdirde, Anayasa’nın 129. maddesi de dahil genel bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Çiçek, “Bunlar yapılmadan mesele sadece milletvekillerinin dokunulmazlığı çerçevesinde tartışıldığı takdirde, bütün olumsuzlukların, yolsuzlukların sorumlusu siyaset yapan insanlarmış gibi kamuoyunda yanlış imaj söz konusu oluyor” diye konuştu. Çiçek, sivil ve askeri yargı mensupları da dahil olmak üzere kamuda görev yapan kimi görevlilere yargılamada özel metotlar getiren kanunları tek tek saydığı konuşmasında, “Bu ayrıcalıklar sebebiyle en fazla sıkıntıya maruz kalan bizatihi yargının kendisidir” görüşünü dile getirdi. Affedilen mahkumlar Adalet Bakanı Çiçek, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in affettiği mahkumlarla ilgili bir soruyu cevaplarken de göreve geldiğinden bu yana Sezer’in 252 hükümlünün cezasını kaldırdığını bildirdi. Cezası kaldırılan yasa dışı MLKP ve Dev-Sol örgütlerine üye 2 kişinin, yeniden ceza evinde olduğunu da belirten Çiçek, Cumhurbaşkanı’nın bir hükümlünün cezasını kaldırmasının belli bir prosedürü bulunduğunu, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı gibi belgelerin arandığını ifade etti. Cemil Çiçek, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın toplam 17, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de 93 hükümlünün cezasını kaldırdığını hatırlattı. 129. Madde: Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez. Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir. Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT