BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sosyal Güvenlik’te geri sayım başladı

Sosyal Güvenlik’te geri sayım başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Emeklilik Sigortaları kanun tasarılarını Başbakanlığa gönderdi.ANKARA- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Emeklilik Sigortaları kanun tasarılarını Başbakanlığa gönderdi. GSS Kanun Taslağı’na göre, vatani görevini yapan er erbaşlar ile Türkiye’de ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarından kendi ülkesinde sosyal sigortası olanların dışındaki tüm kişiler GSS kapsamına alınacak. Sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için, tedavi için başvurulan tarihten önce, son 1 yıl içinde 90 gün prim ödemiş olması ve tedavi sırasında kimlik gösterilmesi gerekecek. Ancak 18 yaşın altındakiler ve tıbben başkasının yardımına muhtaç olanlarla acil durumlar, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, kişisel koruyucu sağlık hizmetleri ve analık hali ile iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde bu şartlar aranmayacak. Katılım payları nasıl olacak? Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 2 YTL, ayakta tedavide verilen ilaçlar için yüzde 10-20 arasında; ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri için yüzde 10-20 arasında, ayaktan veya yatarak sağlanan diğer sağlık hizmetleri için yüzde 1 oranında katılım payı alınacak. Ancak katılım payı, net asgari ücreti geçemeyecek. Primi devlet tarafından ödenecek kişilerde ise katılım payı, yukarıdaki oran ya da tutarları geçmeyecek şekilde belirlenecek. Sağlık kurum ve kuruluşları, birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak sınıflandırılacak. Sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sevk zincirine uygun hareket etmek zorunda olacak. Sevk zinciri kapsamında ilk olarak aile hekimine başvurulacak. İş kazası ve meslek hastalığı ile acil haller dışında aile hekiminden sevk alınmaksızın yapılan başvurulara ilişkin giderler karşılanmayacak. Sağlık yardımlarının karşılanacak bedelleri, oluşturulacak, “Sağlık Yardımları Fiyatlandırma Komisyonu”nca belirlenecek. Emekliye kesinti yok GSS için yüzde 12.5 oranında prim ödenecek. Bunun yüzde 0.5’i iş kazası ile meslek hastalığı primi olacak. Ödenecek yüzde 12.5 oranındaki primin yüzde 5’i çalışan, yüzde 7.5’i ise işveren hissesi olarak uygulanacak. Emeklilerden sağlık hizmeti için prim alınmayacak, aylıklarından kesinti yapılmayacak. Yüzde 20 olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primine ilave olarak, devlet de ayrıca yüzde 5 oranında sosyal güvenlik katkı primi ödeyecek. Sosyal yardım mahiyetinde bazı ödemelerle arızi ödemeler dışında kalan bütün ücret ve aylıklar, zam ve tazminatlar prime tabi olacak. Prime esas kazanç tabanı, yürürlükteki asgari ücretin brüt tutarı, tavanı ise tabanın 6.5 katı olarak uygulanacak. 2035’e kadar emeklilik yaşı değiştirilmeyecek, 2036’dan itibaren emeklilik yaşlarında kademeli bir artış gerçekleştirilecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ilk defa sigortalı olacak kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurma ve en az 25 yıl (9 bin gün) prim ödenmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olup, 9 bin gün ödeyemeyenler, yaşlılık aylığı için gerekli olan minimum yaş hadlerine 3 yaş daha eklenmek ve 5 bin 400 gün prim ödenmek suretiyle yaşlılık aylığına hak kazanabilecek. Tasarılar Başbakanlık’ta Sağlık konusunda reform niteliğindeki birçok değişikliği içeren Genel Sağlık Sigortası ve Emeklilik Sigortaları Kanunu tasarıları Başbakanlığa gönderildi. Herkese Sağlık Sigortası Yeni taslağa göre, vatani görevini yapan er erbaşlar ile Türkiye’de ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarından kendi ülkesinde sosyal sigortası olanların dışındaki tüm kişiler Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak. % 12.5 prim ödenecek Genel Sağlık Sigortası için yüzde 12.5 oranında prim ödenecek. Bunun yüzde 0.5’i iş kazası ile meslek hastalığı primi olacak. Ödenecek yüzde 12.5 oranındaki primin yüzde 5’i çalışan, yüzde 7.5’i ise işveren hissesi olarak uygulanacak. Kaza ve hastalıkların kapsamı genişliyor İş kazası halleri, işverence sağlanan toplu taşıma aracı şartı aranmaksızın, sigortalının iş yerine gidiş ve gelişini de kapsayacak. Kendi nam ve hesabına çalışanlar ile bazı istisnalar dışında kamu görevlilerinin görev malullükleri de iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında olacak. Kendi nam ve hesabına çalışanlara ve kamu görevlilerine de geçici iş göremezlik ödeneği verilecek. Çalışma gücünün 3’te 2’sini veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda meslekte kazanma gücünün yüzde 66’sını kaybeden sigortalılar, en az 10 yıl (3 bin 600 gün) prim ödemek şartıyla malullük sigortasından yararlanabilecek. Malullük aylığının minimum düzeyi, aylık bağlama oranı en az 9 bin gün prim ödenmiş gibi hesaplanacak. Malullük veya yaşlılık aylığı alırken tekrar sigortalı olarak bir işte çalışmaya başlayanlar yüzde 33.5 oranında sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle aylıkları kesilmeksizin çalışabilecekler. Sakat sigortalılar, yaş şartına tabi olmaksızın sakatlık derecelerine göre daha kısa sürede emekli olabilecekler. 5 yıllık prime ölüm aylığı Ölüm aylığı en az 5 yıl (1800 gün) prim ödenmiş olması halinde hak sahiplerine bağlanacak. Evli olmayan kız çocuklara sigortalı olarak çalışmamaları veya kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almamaları şartıyla yaş sınırı olmaksızın; erkek çocuklara 18 yaşına, ortaöğretim yapmaları halinde 20 yaşına, yükseköğrenim görmeleri durumunda ise 25 yaşına kadar ölüm aylığı bağlanacak. Kadın sigortalılara ve sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısına doğum yapmaları halinde 6 ay süreyle brüt asgari ücretin 6’da 1’i oranında emzirme yardımı verilecek. Evlenme yardımı iş kazası ve meslek hastalığı ya da ölüm sigortasından aylık almakta olan eş ve çocuklardan evlenenlere 1 defa olmak üzere aylık veya gelirlerinin 1 yıllık tutarı olarak verilecek. Cenaze yardımı, ölen sigortalının ailesine brüt asgari ücretin 3 katı tutarında ödenecek. Kurumca, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen işler için yapılan işin özelliği, kapsamı, kapasitesi, kullanılan teknoloji gibi hususlar dikkate alınarak asgari işçilik oranı tespit edilecek. Sigorta sicil numarası olarak TC kimlik numarası kullanılacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT