BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Modern şiir nedir?

Modern şiir nedir?

Bilgi Üniversitesi’nde “Modern Türk Şiirinin Savunması”nı yapan İsmet Özel, bu şiirin, hayatın akıp giden yatay konumunu, düşey bir şekilde kestiğini söyledi.Bilgi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Modern Türk Şiirinin Savunması” başlığını taşıyan konferansta İsmet Özel, dinleyicilere önemli açıklamalarda bulundu. Modern Türk şiirinin ne olduğunu, hangi noktada durduğunu anlatan Özel, bize nasıl beslendiğini, bizi modern Türk şiirine çeken şeyin nasıl bir duygu olduğunu açıklarken, konuyla ilgili belli noktalara da ışık tuttu. İsmet Özel, konuşmasına Cemal Süreyya, Edip Cansever ile Turgut Uyar’ın şiirlerini okuyarak başladı ve her zamanki yöntemiyle, konunun en serin görünen, oysa irdelendigi zaman en karmaşık ve verimli bölgesi olduğu anlaşılan noktalara yöneldi. OKURUN ŞAİRLİĞİ İsmet Özel, edebiyat tarihinden bazı anekdotları ele alarak şöyle devam etti: “Modern şiirde şair, okurun şairliğini kabul etmelidir. Bunu yapmadığı vakit okuruna ulaşamaz. Çünkü modern şiirin okuyucusu, şairin duygu dünyasına hakim olan ama şiir yazmayan yarım şairdir. Modern şiirin istemi, okurun isteminin gerçeklesebilmesi için kendini geri çeker. Fakat bu şiir, her okuyucuya kendini vermez. Başka bir deyişle modern şiirin kaçtığı bazı okur tipleri vardır. Bu okur tiplerini özetlemek gerekirse birincisi, şiir okumayan kişilerdir ve zaten bunlardan kaçmaya da gerek yoktur, ikincisi ise kendi aptallıklarını destekleyen şiirleri okuyan ve bunlardan haz alan kişilerdir. Modern şiirin bu kacışının sebebi ise, insan kalabalığındaki, sıradanlaşmadan yozlaşmaya akan yapıdan sıyrılıp, özgünleşmeye çalışmaktır. Modern şiir, hayatın akıp giden yatay konumunu, düşey bir şekilde keser. Bu şiirin temasıyla ilgilidir. Gerçi, modern şiirin belli bir temasının oluşu, onun bir sonu olduğuna işaret edeceğinden, bir temayla kendini ortaya koymaz. O içine her şeyi alır. Bu her şey, şiirin içinde bir süreklilik ve hareket içererek yer eder.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT