BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Diyanet’in karşı atağı (2)

Diyanet’in karşı atağı (2)

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Mehmet Görmez’in misyonerlerle mücadele faaliyetleri hakkındaki açıklamasıDiyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Mehmet Görmez’in misyonerlerle mücadele faaliyetleri hakkındaki açıklaması: “Başkanlığımızda oluşan bilgi bankasındaki bütün bilgi ve araştırmalar analize tâbi tutulduğunda, misyonerlik faaliyetlerine zemin teşkil eden şartları, bireysel ve toplumsal zaafları şu şekilde sıralamak mümkündür: Halkımızın mensubu olduğu İslâm dini hakkında yeterli bilgisinin olmaması, ülkemizde giderek manevî, ahlâkî ve kültürel değerlerin zayıflaması, çeşitli sebeplerle dinin örselenmesi, zaman zaman gericilik ve yobazlıkla özdeşleştirilmesi, İslâm’ın şiddet ve terörle bağdaştırılması ve Hristiyanlığın sevgi ve barış temalarıyla sunulması, film ve popüler kitaplarla bu propagandanın yaygınlaşması. Kur’an-ı kerim, Ehl-i kitapla mücadele yöntemimizi “Onlarla en güzel bir şekilde mücadele et” ayetiyle ortaya koymuştur. Biz bu mücadelede; tarihî hoşgörüyü, din ve vicdan özgürlüğünü engelleyici nitelikte herhangi bir olaya sebebiyet vermemeyi, dinleri bir rekabet ortamına sokmamayı, misyonerlik faaliyetlerini abartmamayı esas aldık. Misyonerlik hareketlerine karşı bizim çalışmalarımızı üç kategoride ele alabiliriz. Birincisi bilgilendirme faaliyetleridir. Misyonerlik faaliyetleri hakkında toplumu aydınlatmak amacıyla çeşitli il ve ilçelerde Müftülükler tarafından tertiplenen periyodik konferans, panel ve sempozyumlar devam etmektedir. Bu bağlamda, 15-17 Nisan 2005 tarihinde Çanakkale’de “Türk Dünyasında Misyonerlik” konulu bir sempozyum gerçekleştirilecektir. Sempozyuma konunun uzmanı akademisyenler ile Başkanlığın yetkilileri katılacak ve misyonerlikle ilgili alan araştırmaları değerlendirilerek bilimsel çerçevede konunun boyutları ortaya konulacaktır. İkincisi yayın faaliyetidir. Bu konuda; 1. Misyonerlik faaliyetlerinin çeşitli yönleriyle ilgili broşür, kitap, CD türünde yayınlar hazırlanmaktadır. 2. Konu hakkında din görevlilerini bilgilendirmek amacıyla, “Misyonerlik” adlı bir kitapçık yazdırılmış olup baskıya hazırlanmaktadır. 3. “Dünya Dinleri” adlı bir proje telif aşamasındadır. 4. Batılı bilim ve devlet adamlarından İslâm dinini tercih edenlerin hayat hikâyelerini anlatan “Neden Müslüman Oldum” türünde bir seri hazırlanmaktadır. 5. Ücretsiz dağıtılmak üzere misyonerlik faaliyetlerinin hedef ve amacını anlatan küçük kitapçıklar hazırlanmaktadır. 6. Misyonerlerin gerek kendi dinlerini yüceltmek, gerekse İslâm dinini kötülemek için kullandığı argümanlara yönelik kitaplar hazırlanmaktadır. 7. Konuyla ilgili TV ve radyo yayınlarına yönelik program projeleri hazırlanmaktadır. Üçüncüsü eğitim faaliyetidir. Diyanet İşleri Başkanlığı, misyonerlik faaliyetleri hakkında kısa vadede önce kendi personelini meslek içi eğitim kursları, seminer ve toplantılarla yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca resmî ve sivil kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar içindeyiz.” Bu konuda, Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu da, “Misyonerlik konusunu yasaklarla çözemeyiz. Bununla mücadeleyi; ancak kendi inançlarımızı, kendi dinimizi anlatarak, halkımızı daha iyi aydınlatarak yapabiliriz” demiştir. Misyonerlerle en iyi mücadele yolu, dinimizi iyi bilmek ve yaşamaktır. Bilen yaşayan etki altında kalmaz. Bunun için misyonerler, dini yaşayışı olmayan, zayıf inançlı kimselere çengel atıyorlar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT