BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tarihin akışını değiştiren ihanet!

Tarihin akışını değiştiren ihanet!

Sultan Dördüncü Mehmed Han; Avusturyalıların kanlı hudut hâdiselerine son vermek, devamlı çapulculuklarını ortadan kaldırmak ve Orta Macaristan Kralı tanınıp, himâye edilen Tökeli İmre’ye yardım etmek için Avusturya Seferine çıkar...Başında Dördüncü Mehmed Hanın bulunduğu Osmanlı ordusu, 12 Ekim 1682’de Avusturya Seferine çıktı... Pâdişâh Belgrad’dan ileri geçmeyip, kumandayı Yanıkkale ve Komran Kalelerinin fethi vazifesiyle, Merzifonlu Kara Mustafa Paşaya devretti. 27 Haziranda İstolni Belgrat’ta hemen bir harp meclisi toplayan Mustafa Paşa, Viyana üzerine yürünmesi fikrini ortaya attı. Kırım Hanı Murâd Giray ve Budin Beylerbeyi İbrâhim Paşanın karşı olmalarına rağmen, diğer komutanların tasvibiyle bu görüş kabul edildi. Viyana düşürüldüğü takdirde Orta Avrupa’da Türk hâkimiyeti sağlam bir şekilde tesis edilmiş olacaktı... Şehrin teslimini istediler Kara Mustafa Paşa ise 14 Temmuz 1683’te Viyana önlerine varıp kaleyi kuşattı... Osmanlı ordusunun, Vezir-i âzam kumandasında Viyana önüne gelmesi Almanya ve Avrupa’da büyük heyecan ve telâşa sebep oldu. Lehistan ve Bavyera ile ittifaklar kurdu. Papa XI. İnosan, bütün Hıristiyan âlemini de Osmanlılara karşı yardıma çağırıyordu. Evet, Osmanlılar, her kuşatmada olduğu gibi önce savaşmadan Viyana’nın teslimini istediler. Bu istek reddedilince muhârebe başladı... Avusturya Seferi, Viyana’nın kuşatılması için çıkılmadığından orduda çok büyük toplar yoktu. Altmış bir gün devam eden muhâsarada 40 lağım atıldı ve 18 hücum yapıldı. Türk ordusu çok şiddetli bir müdâfaa ile karşılaştı. Buna rağmen Viyana’nın dış tahkimatının çoğu zaptedildi. Osmanlı ordusu ve akıncı kuvvetleri pekçok ganimet ve esir aldı. Esirlerin 81.000’i Osmanlı ülkesine gönderildi. Serdâr-ı ekrem Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Viyana’nın şehir içi muhârebeleriyle tahrip edilip zarar görmemesi için kalenin hücum ile alınmasını istemiyordu. Fakat, kaçak Avusturya İmparatoru etraftan yardım alarak faaliyete geçti... Ah Giray Han ah!.. Viyana’nın devamlı yardım almasından başka, Leh, 85.000 Avusturya, Saksonya ve Bavyera kuvvetlerinden meydana gelen Alman ordusuyla 100.000’den fazla kuvvetin gelmekte olduğu haber alındı. Kara Mustafa Paşa, Hıristiyan ordusunun hareketi üzerine bazı tedbir aldı. Plân gereğince, Murâd Giray Han, Tatar atlıları ile köprüyü tutacaktı, ancak bu sefere zaten karşı olan Murâd Giray, Serdâr-ı ekreme kızgınlığından dolayı köprüden geçen düşmanı seyretti. “Osmanlı Tatarın kıymetini anlasın!” diyerek târihin seyrini değiştiren bir ihânette bulundu! Ah Giray Han ah! İhanetin bedelinin çok ağır ödeneceğini düşünemeyecek kadar mı öfkeliydin o an?!.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT