BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Peygamber sevgisinin önemi (2)

Peygamber sevgisinin önemi (2)

Sual: Misyoner, “Siz Müslümanlar Allah ismi ile peygamberin ismini ayırmaz, yan yana söylersiniz” diyor. Buna ne diyebiliriz?Sual: Misyoner, “Siz Müslümanlar Allah ismi ile peygamberin ismini ayırmaz, yan yana söylersiniz” diyor. Buna ne diyebiliriz? CEVAP: Allahü teâlâ öyle emrettiği için, ikisini birlikte söylüyoruz. Allahü teâlâ, imanda da, itaatte de kendi isminin yanında bildirmiştir. Bu husustaki bazı âyet-i kerime mealleri şöyledir: (Allah’a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin ve uyun ki doğru yolu bulun.) [Araf 158] (Allah ve Resulüne itaat eden, en büyük kurtuluşa ermiştir.)[Ahzab 71] (Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.)[Nisa 80] (De ki, “Allah’a ve Peygambere itaat edin! Eğer [uymayıp] yüz çevirirlerse, [kâfir olurlar] Elbette Allah kâfirleri sevmez.) [Al-i İmran 32] (Allah ve Resulüne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider.) [Nisa 13,14] (Allah’a ve Resulüne inanmayan [kâfir olur] kâfirler için çılgın bir ateş hazırladık.) [Feth 13] (Allah’a ve Resulüne karşı gelen, bilsin ki, Allah’ın azabı çok şiddetlidir.)[Enfal 13] (Allah’a ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.) [Al-i İmran 132] (Allah’a ve Resulüne itaat edenler, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu nebiler, sıddıklar, şehidler ve salihlerle beraberdir.) [Nisa 69] (Senin şanını, şöhretiniyücelttik.) [İnşirah 4] Bu âyetin tefsirinde deniyor ki: Ezan, ikamet, teşehhüt, hutbe gibi yerlerde benimle beraber adını andırıp şanını yücelttim. (Celâleyn) Senin ismini doğuda, batıda, yeryüzünün her yerinde yükselttim. (Savi tefsiri) [Batıya doğru, bir tul derecesi gidilince, namaz vakitleri 4 dakika gecikiyor. Her 28 km gidişte, aynı vaktin ezanı birer dakika sonra tekrar okunuyor. Böylece, yer yüzünün her yerinde, her an ezan okunmakta, Muhammed aleyhisselamın ismi, Allah’ın ismi ile beraber her an, her yerde işitilmektedir.] Öyle bir yükseltme ki, Allahü teâlâ, kendi ismini Habibinin ismi ile birlikte andırdı, ona itaati kendisine itaat olarak gösterdi, meleklerin ona salât etmesini, müminlerin salevât getirmesini emretti, ismiyle değil, hep resulüm, habibimgibi güzel sıfatlarla onu andı (Beydâvî) Cenab-ı Hak Resulünün nâmını dünya ve ahirette yükseltti. Hiçbir şehadet getiren, hiçbir namaz kılan yoktur ki şehadet kelimesini ve Resulullahın mübarek adını zikretmiş olmasın. (Katâde) (Allahü tealâ buyurdu ki: “Ben anıldıkça habîbim sen de benimle birlikte anılmak suretiyle şanını yükselttim.) [Ebû Ya’lâ, İbni Hibban] “Siz de salevat getirin” Sadece habibine uymayı da bildiriyor ve onu övüyor: (Resulüme uyun ki, doğru yolu bulun!)[Araf 158, Nur 54] (Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının!) [Haşr 7] (O, kendiliğinden konuşmaz. Onun [din ile ilgili] her sözü vahy iledir.) [Necm 3-4] (Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.) [Enbiya 107] (Rabbinin sana verdiği nimetlerle mecnun değilsin. Senin için bitmez, tükenmez, sonsuz mükafat vardır. Elbette sen en büyük ahlâk üzeresin)[Kalem 2-4] (Sen razı oldum diyene kadar Rabbin sana[çok nimet] verecek!) [Duha 5] (Allah ve melekleri, Resule salevat getiriyor, iman edenler, siz de salevat getirin.) [Ahzab 56] Tel: 0 212 - 454 38 20 Faks: 0 212 - 454 38 29
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT