BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hükümet İstanbul için harekete geçti

Hükümet İstanbul için harekete geçti

İstanbul’un muhtemel bir depreme karşı hazırlanmasına yönelik tedbir ve faaliyetlerin bir an önce hayata geçirilmesi konusunda yaşanan kaynak sıkıntısına çözüm bulundu. Depreme karşı hazırlanan projelere Hazine kaynak aktaracak.ANKARA- Depreme karşı alınacak tedbirler konusunda kaynak yetersizliği nedeniyle hayata geçirilemeyen projeler için hükümet düğmeye bastı. İstanbul’daki kamu kurum ve kuruluşları için haberleşme ve acil durum yönetimi sistemlerinin kurulmasını, yerel yönetimlerin afet anında müdahale kapasitesinin geliştirilmesini, kamu binaları, özel mülkiyete ait binalar, tarihi-kültürel yapılar ile kentsel altyapının depreme karşı güçlendirilmesini ve kentsel yenileme-dönüşüm programlarını hedef alan geniş kapsamlı faaliyetlere Hazine kaynak aktaracak. Dış kaynaktan vazgeçildi Meclis Genel Kurulunda görüşmeleri önümüzdeki hafta devam edecek olan ve 48 ayrı kanunda değişiklik öngördüğü için ‘Torba yasa’ olarak nitelendirilen tasarı üzerinde hükümetin talebi ile AK Partililerin verdiği önerge ile İstanbul’un depreme karşı hazırlığının önündeki ‘kaynak sıkıntısı’ gideriliyor. Önergeye göre, İstanbul’un maruz kaldığı deprem riski nedeniyle oluşması muhtemel hasarların önlenmesi ve depreme karşı tedbir ve hazırlık amacıyla oluşturulacak projenin finansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sıfatıyla sağlayacağı krediler, Hazine Müsteşarlığı tarafından genel bütçe dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıksız tahsis edilecek. Kaynak tahsisi konusunda, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kılındı. 17 Ağustos ders oldu Önergenin gerekçesinde, 1999 yılında yaşanan Marmara depreminden bu yana, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, olası bir depremin yol açabileceği hasarların azaltılması ve afete hazırlık amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğü hatırlatıldı. Projeye dönüştürülme aşamasına getirilen bu hazırlık faaliyetleri, İstanbul’daki kamu kurum ve kuruluşları için haberleşme ve acil durum yönetimi sistemlerinin kurulmasını, yerel yönetimlerin afet anında müdahale kapasitesinin geliştirilmesini, kamu binaları, özel mülkiyete ait binalar, tarihi-kültürel yapılar ile kentsel altyapının depreme karşı güçlendirilmesini ve kentsel yenileme-dönüşüm programlarını hedef alan geniş kapsamlı faaliyetlerden oluşuyor. Deprem hazırlıklarını belediyeler yapacak İstanbul’un muhtemel bir depreme karşı hazırlanmasına yönelik önlem ve faaliyetlerin bir an evvel hayata geçirilmesi büyük önem arz ettiğine dikkat çekilen önergede, çok sayıda kamu kuruluşunu ilgilendiren doğal afete hazırlık çalışmalarının ve bu amaçla hazırlanacak projelerin yerinde, yerel yönetimler tarafından yürütülmesi gerektiği belirtildi. Yapılan düzenleme ile İstanbul’da yürütülecek doğal afete hazırlık projelerinin genel bütçe dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilmesini teminen Hazine Müsteşarlığı tarafından kaynak tahsisi imkanı getiriliyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT