BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Memura disiplin affı

Memura disiplin affı

Kamu görevlilerine, 1999-2005 yılları arasında işledikleri bazı disiplin cezalarından dolayı af geliyor. Rüşvet ve hırsızlık gibi suçlar ise af kapsamına alınmadı...ANKARA- Memurlara sicil affını öngören yasa tasarısı Meclis’e sunuldu. 20 yılda 4. kez getirilen af, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, meslekten çıkarma cezası verilmiş hakim ve savcılar ile polisi kapsamıyor. Ayrıca, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık gibi yüz kızartıcı suçlar da af kapsamının dışında kalıyor. Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23 nisan 1999 tarihinden 14 şubat 2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilen bazı disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilecek. Af edilmeyen suçlar Tasarıya göre af kapsamı dışında kalan suçlar: “Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’na göre verilen yer değiştirme ve meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları.” Parasal hak verilmiyor Tasarıya göre, bu cezalar dışında yasa, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23 nisan 1999 tarihinden 14 şubat 2005 tarihine kadar işlenen fiillerden dolayı verilen disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilecek. Bu tarihler arasında işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılamayacak. Devam eden disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılacak, kesinleşen disiplin cezaları uygulanmayacak. Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına ilişkin kayıtlar, ilgililerin başvurusu aranmaksızın hükümsüz kalacak ve dosyalarından çıkarılacak. Disiplin cezalarının affı, ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir istemde bulunma hakkı vermeyecek. Davaları sürenler Bu tasarı ile af kapsamına giren disiplin cezalarına karşı daha önce idari yargıya başvuranlardan, yürürlük tarihinden sonraki 30 gün içinde davaya devam etmek istediklerini yargı makamlarına bildirmeyenlerin davaları hakkında, karar verilmesine gerek olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilecek. Bu kararı, görülmekte olan davalarda davayı gören mahkeme, karar temyiz edilmişse Danıştay verecek. Davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine ise devam edilecek. Ancak, davanın davacının aleyhine sonuçlanması durumunda tasarı ile getirilen af hükümleri uygulanacak. Tasarı, af hükümlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası, Uzman Jandarma Yasası, Uzman Erbaş Yasası ile Askeri Hakimler Yasası’na tabi personel hakkında uygulanmamasını öngörüyor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97500
  % 0.71
 • 5.3377
  % -0.52
 • 6.0886
  % -0.29
 • 6.9247
  % -0.1
 • 221.192
  % -0.21
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT