BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çevreyi kirleten yandı

Çevreyi kirleten yandı

TBMM Çevre Komisyonu, 1995 yılında hazırlanan ‘’Çevre Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı’’nı bugün görüşmeye başlayacak.> Yücel Kayaoğlu ANKARA- TBMM Çevre Komisyonu, 1995 yılında hazırlanan ‘’Çevre Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı’’nı bugün görüşmeye başlayacak. Alt Komisyon, 10 yıl önce hazırlanan ancak seçimler sonrasında yenilenerek TBMM’ye yeniden sunulan tasarıyı özellikle son yıllarda ortaya çıkan çevre problemlerini de giderecek yönde yeniden düzenledi. Tasarı, her ne sebeple olursa olsun çevreyi kirletenlere ağır cezalar içeriyor. Çevre Komisyonu Başkanı Münir Erkal, 200 AB direktifinden de yararlanılarak hazırlanan tasarının devrim niteliğinde bir yasa olacağını belirtti. Tasarıda yer alan düzenlemeler şöyle: Havayı kirletenlere... Egzoz ölçümü yaptırmayanlara 250 YTL, standartlara aykırı emisyona sebep olanlara 500 YTL para cezası verilecek. Hava kirliliğine neden olan tesisleri, izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine karşın kurmaya ve işletmeye devam edenlere 12 bin YTL. Emisyon miktarlarının sınırları aşması durumunda 24 bin YTL. Hava kirliliğine neden olan konutlarda her bağımsız bölüm için 150 YTL. Atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 30 bin YTL. Atıklara ceza Yasaklara aykırı olarak ülkenin denizlerinde ve doğal veya suni göller ve baraj gölleri ile akarsularda, katı atık, atıksu, petrol ve petrol türevleri tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlere, groston başına 20 YTL’ye kadar. Belirlenen alanlar dışından kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara metreküp başına 60 YTL. İçme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağa, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 24 bin YTL. Tükürene 50 YTL Umuma açık yerlerde tükürme de dahil olacak şekilde çevreyi kirletenlere 50 YTL tehlikeli veya radyoaktif atıkları ülkeye sokanlara 1 milyon YTL anız yakanlara her dekar için 10 YTL yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler ve bilgi vermemekte direnenler ile ÇED sürecinde yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar 6 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği için nesli tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olacak. Mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmeleri yasaklanacak. Ayrıca çevre politika ve stratejilerini belirlemek için Başbakan başkanlığında Yüksek Çevre Kurulu oluşturulacak. Kuruluşlararası uyuşmazlıklarda nihai kararı bu Kurul verecek. Gürültü kirliliği de yasak Kişilerin huzur ve sükununu beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasak olacak. Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime sebep olan konutlar 200, ulaşım araçları 600, işyeri ve atölyeler ise 2 bin YTL ceza ödeyecek. Fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsünün cezası ise 6 bin YTL olacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT