BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fotokopi zulmü bitti

Fotokopi zulmü bitti

Artık kimseden sağlık karnesi ve kimlik fotokopileri ile vizite kâğıdı istenmeyecek. Tersi durumda davranan kamu görevlileri hakkında idari ve adli işlem yapılacak.ANKARA- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Sağlık Hizmetlerinin Etkili Sunumu” başlıklı bir genelge yayımladı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgede, “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair” 5283 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, artan hizmet talebinin etkin bir şekilde karşılanması, tedavi sürecine ilişkin işlemlerin kolaylaştırılması ve hasta memnuniyetinin artırılması amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi. Karşılaştırma yapılacak Genelgeye göre, sağlık birimlerinde ayrı bir kuyruğa yol açtığı, tedavi sürecini uzattığı ve yasal dayanağı bulunmadığı belirtilen Emekli Sandığı Emeklileri, Bağ- Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi olanlar ile Yeşil Kart sahibi hastalardan, sağlık karnesi, sağlık cüzdanı, vizite kâğıdı ve kimlik fotokopileri istenmeyecek. Kontroller görevliler tarafından kayıt-kabul işlemleri sırasında hasta ile karnesinin karşılaştırılması suretiyle yapılacak. Bu kontrolü gereği gibi yapmadığı tespit edilen ve kamu zararına neden olan görevliler hakkında idari ve adli takibat yapılarak ortaya çıkacak kamu zararı sorumlulardan tahsil edilecek. Tedavi ve ilaç giderlerinin ödenmesi sırasında Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, defterdarlık muhasebe müdürlüğü, saymanlık müdürlüğü ve mal müdürlükleri söz konusu belgelerin fotokopilerini istemeyecek. Eczanelerden ilaç temini sırasında hastalardan reçete dışında herhangi bir belge fotokopisi talep edilmeyecek. Kaşeler yenilenecek Reçete ve sevk evrakında doktorun kaşe ve imzasının bulunması yeterli sayılacak ayrıca başhekim tasdiki aranmayacak. Doktor kaşeleri; doktorun görev yaptığı hastaneyi, diploma numarasını, varsa uzmanlık dalını ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek diğer bilgileri içerecek şekilde hazırlanacak. Kaşeler yenileninceye kadar mevcut kaşelerde eksik olan bilgiler doktor tarafından elle yazılacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT