BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > OECD’den kara para sorgusu...

OECD’den kara para sorgusu...

Türkiye, OECD’nin karapara ve terörizmin finansmanıyla mücadele denetimine hazırlanıyor. OECD Mali Eylem Görev Grubu’nun (FATF) 3. tur ülke denetimlerine geçildi.Kara para ve terörle mücadele imtihanına hazırlanan Türkiye’ye cevaplaması için bazı sorular gönderildi. Sorulardan en önemlisi, Türkiye’nin yasalarının OECD Mali Eylem Görev Grubu’nun ilkelerine uygun olup olmadığı... “Mali kuruluşlarınız, müşteri veya lehdarın siyasi nüfuz sahibi kişiler olup olmadığını tespit için uygun risk yönetimine sahip mi” denilirken, sanal kumar hakkında kapsamlı düzenleme ve denetim yapılıp yapılmadığı sorusu da yöneltildi. ANKARA - Türkiye, OECD’nin karapara ve terörizmin finansmanıyla mücadele denetimine hazırlanıyor. OECD Mali Eylem Görev Grubu’nun (FATF) 3. tur ülke denetimlerine geçildi. Bu çerçevede, 2006’daki Genel Kurulda durumu ele alınacak olan Türkiye’de de bu denetime ilişkin maraton başladı. İncelemeye baz teşkil eden değerlendirme kriterlerini Maliye İkinci adım inceleme Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu’na (MASAK) gönderen FATF, kriterlere ilişkin sorulara cevap istedi. MASAK da “Bizim durumumuz ne” şeklinde özetlenecek bilgi için soruları, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, BDDK, SPK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve ilgili diğer kuruluşlara iletti. Her kuruluş eylül ayına kadar FATF’ın kriterlerine göre hangi noktada olduğumuzu ortaya koyacak. Daha sonra sorulara verilen cevaplar rapor haline getirilerek FATF’a gönderilecek. Raporların değerlendirilmesinden sonra FATF uzmanları Türkiye’ye gelerek yerinde inceleme yapacak, daha sonra Türkiye raporu hatırlayacak ve raporunda kriterlere ‘Uyumlu’, ‘Büyük ölçüde uyumlu’, ‘Kısmen uyumlu’ ya da ‘uyumsuz’ notu verecek. Söz konusu rapor önümüzdeki yıl FATF Genel Kurulu’nda üye ülkelerin bilgisine sunulacak. Genel Kurul, Türkiye ya da incelenen ülkelerin durumunu eksik gördüğünde ek süre verilmesini isteyecek. O ülkenin durumu daha sonra yeniden ele alınacak. Mali kuruluşlara mercek FATF incelemesinde Türkiye ve diğer üye ülkelerin hangi noktada bulunduğu araştırılırken, karapara aklamanın kapsamının, suç gelirini temsil eden bütün varlıkları kapsayıp kapsamadığı sorulurken, “cezai sorumluluk tüzel kişilere de uygulanıyor mu?” deniliyor. Ayrıca aklanan para ve suç gelirlerinin mal varlığına aktarılmasını önlemek için tedbir alınıp alınmadığı da sorgulanıyor. Mali kuruluşların isimsiz ya da hayali isimlere ait hesap açıp açmadığının da soruşturulduğu incelemede, mali kuruluşlara da “Müşterilerinizin sürekli ya da geçici, gerçek ya da tüzel kişi olmasına bakmaksızın kimliğini tespit ediyor musunuz, bu bilgilerin doğruluğunu tespit için gerekli tedbirler alındı mı” sorusu yöneltiliyor. Siyasi nüfuz Mali kuruluşların müşterilerinin siyasi nüfuz sahibi olup olmadıklarını tespit için risk yöntemi geliştirip geliştirmediği de merak edilen incelemede, mali kuruluşların nüfuz sahibi müşterilerinin malvarlığı ve fonların kaynağını tespit için önlem alıp almadığı da inceleniyor. Ülkede tabela bankaları (paravan) olup olmadığı sıkı bir şekilde denetlenirken, sınır ötesi hareketlerin tespit ve incelemesini yapıp yapmadığı da ısrarla soruluyor. Terörizmin finansmanı İnternet üzerinden oynanan ve ‘sanal kumar’ denilen sistemin terörizmi desteklediğine dikkat çeken FATF, tavsiyelerinde de bu konuda kapsamnı düzenleme ve denetim rejimi uygulanmasını istiyor. Bunun için mali istihbarat birimlerinin faaliyetlerinin yeterli düzeyde bağımsız ve özerk olması gereğine dikkat çekilirken, mücadele ile yetkili makamların, hesap kayıtları, diğer kayıtlar, gayrimenkuller ve müştemilatın aranmasına, el koymaya, zapt ve elde etmeye yetkili olması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu konuda bir kayıt merkezi olması gereğine işaret edilirken, terörizmin finansmanıyla ilgili elektronik transfer yapılıp yapılmadığı da en önemli inceleme konuları arasında yer alıyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT