BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Evde bakım devri

Evde bakım devri

Sağlık Bakanlığı’nca uygulamaya konulan yeni sistemle, artık hastaların talebine göre tüm tıbbi tedavi hizmetleri yaşadıkları ortamda verilecek.ANKARA (İHA) - Sağlık Bakanlığı, gelişmiş Avrupa ülkelerinde uygulanan, “Evde Bakım Hizmetleri” sistemini başlattı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, evde bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Uygulamaya göre, hastalara, rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tüm tıbbi tedavi hizmetleri yaşadıkları ortamda verilecek. 24 saat hizmet ‘Uygunluk Belgesi’ne sahip Evde Bakım Merkezleri, hastanın talebine göre gece-gündüz, hafta sonu ve tatil günleri dahil olmak üzere gerektiğinde 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Hastanın her türlü tıbbi ihtiyaçlarından bu merkezler sorumlu olacak. Evde bakım hizmetlerini, bağımsız iş yerleri, tıp merkezleri, dal merkezleri, özel hastane bünyesinde evde bakım hizmeti sunmak amacıyla açılan sağlık kuruluşları verebilecek. Uygulama kapsamında Sağlık Bakanlığı’ndan yetki alan Evde Bakım Merkezi’nde görevli sağlık ekibi, hasta kişilere, aileleriyle yaşadıkları ortamda tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetleri sunacak. Mevzuatında halka sağlık hizmeti sunumu ile ilgili düzenleme yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hastaneleri, söz konusu yönetmelik kapsamında evde bakım hizmeti verebilecekler. Sistem nasıl işliyor? “Evde bakım hizmeti almak isteyen kişi, sağlık kuruluşuna bizzat veya telefon ile müracaat ediyor. Çağrı merkezi görevlisi personel hizmet talep eden kişi ile görüşme yapar, gerekli bilgileri verir. İlk görüşmeyi takiben hekim veya hemşire tarafından görüşme yapılır. Hizmet alacak kişinin durumu ve sunulacak hizmet belirlenir. Bakım hizmeti alacak kişi hekim ve hemşire tarafından evde ziyaret edilir, kişinin bakım ihtiyaçları, ev şartları belirlenir. Hekim tarafından evde bakım hizmeti alacak kişinin varsa tanısını koyup ve tedavisini planlayan diğer hekimler ile bağlantı kurulur, tedavi planı alınır son olarak evde bakım planı ve tedavi planı oluşturulur. Bakım planı hazırlanıyor Hastanın tanısını koyup ve tedavisini planlayan diğer hekimler bulunmuyor veya bağlantı kurulamıyorsa hizmet alacak kişinin sağlık durumuna göre sağlık kuruluşunun hekimi tarafından muayene edilerek, tanı ve tedavi planı hazırlanır. Hemşire tarafından da bakım planı hazırlanarak hekimin onayına sunulur varsa gerekli değişiklikler yapılarak uygulanacak bakım planı hazırlanır. Gerektiği durumlarda ilgili uzmanlık alanlarındaki uzman hekimlerle hasta konsültasyonu sağlanır. Evde bakım planına göre hekim dışı sağlık personelinin görev saatleri ve uygulayacakları işlemler belirlenir ve görev dağılımı yapılır. Sağlık kuruluşu, evde tedavi veya bakımını yapabileceği kişi sayısı ve mevcut personel durumunu dikkate alarak uygun sayıda kişi ile bakım sözleşmesi yapabilir.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT