BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kıyametin büyük alametleri

Kıyametin büyük alametleri

Şu on alametin hepsi çıkmadıkça kıyamet kopmaz. 1- Hz. Mehdi gelecek: Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, neslimden birini yaratır ki, ismi ismim gibi, babasının ismi, babamın ismi gibi olur.Şu on alametin hepsi çıkmadıkça kıyamet kopmaz. 1- Hz. Mehdi gelecek: Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, neslimden birini yaratır ki, ismi ismim gibi, babasının ismi, babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar.) [Tirmizi], (Mehdinin başı hizasında bir bulut olur, buluttan bir melek, “Bu Mehdidir, sözünü dinleyin” der.) [Ebu Nuaym], (Yeryüzü zulümle dolu iken, Mehdi, adaletle doldurur. İdaresi 7 yıl sürer.) [Müslim], (Eshab-ı Kehf, Mehdinin yardımcıları olur ve İsa bunun zamanında gökten iner ve Deccal ile harb ederken, Mehdi, onunla beraber olur.) [İ.Süyuti] 2- Deccal gelecek: Bir hadis-i şerif meali: (Deccal çıkar, tanrı olduğunu söyler.) [İ.E.Şeybe] 3- Hz. İsa gökten inecek: Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki: (Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine İsa gibi gösterildi.) [Nisa 157], (Elbette o [Hz.İsa’nın Kıyamete yakın gökten inmesi], Kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz!) [Zuhruf 61, Beydavi] Hz. İsa göğe kaldırılmıştır. (Nisa 158) Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki: (İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak, [Hıristiyanlığı kaldıracak] domuzu öldürecek, [domuz etini yasaklayacak] İslam’dan başka şeyi yasaklayacaktır.) Ebu Hüreyre der ki: “Nisa suresinin, (Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce onun [İsa’nın] hak peygamber olduğuna iman etmesin. Kıyamet gününde ise [İsa] onlar aleyhine şahitlik edecektir) [mealindeki 159.] âyetini okuyun.) [Buhari], (İsa, inince, her yerde sükun, emniyet meydana gelir. Öyle ki aslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşır, çocuklar yılanlarla oynar.) [Ebu Davud], (Deccal çıktıktan sonra, İsa inecek ve Deccal’ı öldürecektir.) [Müslim], (İsa benim dinim üzerine gelir.) [İ.Ahmed] (İsa, yere inince, evlenip bir oğlu olur, 40 yıl yaşayıp ölür ve yanıma defnedilir.) [Mevahib], (On alamet çıkmadan kıyamet kopmaz. Biri İsa’nın gökten inmesidir.) [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İ.Mace, Nesai, İ.Ahmed,Taberani, İ.Hibban, İ.Cerir] (İsa gelmeyecek diyerek bu 9 muhaddisin bildirdiği hadis-i şerifi inkâr eden mezhepsizlere ne denir?) Asa ve mühür 4- Dabbet-ül-arz çıkacak: Bir hadis-i şerif meali: (Dabbet-ül arz, Musa’nın asası ile mümine dokunur, alnına Cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kâfire, Süleyman’ın mührü ile vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur.) [Tirmizi] Bu hayvandan Kur’an-ı kerimde de bahsedilmektedir. (Neml 82) 5- Yecuc ve Mecuc çıkacak: Bir âyet meali: (Yecuc ve Mecuc, set yıkılıp her tepeden akın ederler.) [Enbiya 96], Bir hadis-i şerif meali: (Yecuc ve Mecuc, Kıyametin ilk alametidir.) [İbni Cerir] 6- Duman çıkacak: Bir âyet meali: (Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle!) [Duhan 10] 7- Güneş batıdan doğacak: Bir hadis-i şerif meali: (Güneş batıdan doğmadıkça Kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder, ama imanı fayda vermez.) [Buhari, Müslim] 8- Ateş çıkacak: Bir hadis meali: (Hicaz’dan ateş çıkacaktır.) [Müslim] 9- Yer batması görülecek: Bir hadis-i şerif meali: (Doğu ve Batıda yer batışı görülecek) [Müslim] 10- Kâbe yıkılacak: Bir hadis-i şerif meali: (Bir Habeşli Kâbe’yi tahrip edecektir.) [Buhari]
Kapat
KAPAT