BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Torba Yasa” Köşk yolunda

“Torba Yasa” Köşk yolunda

48 ayrı kanunda değişiklik içerdiği için kamuoyunda ‘Torba Yasa’ olarak bilinen kanun tasarısı, 3 haftalık görüşme maratonundan sonra kabul edildi. Tasarı yasalaştığında, çiftçinin elektrik ve kredi borçları taksitlendirilecek, özürlüye kamuda yöneticilik yolu açılacak ve belediyeler hacizden kurtulacak.48 ayrı kanunda değişiklik içerdiği için kamuoyunda ‘Torba Yasa’ olarak bilinen kanun tasarısı, 3 haftalık görüşme maratonundan sonra kabul edildi. Tasarı yasalaştığında, çiftçinin elektrik ve kredi borçları taksitlendirilecek, özürlüye kamuda yöneticilik yolu açılacak ve belediyeler hacizden kurtulacak. Yeni tasarıyla, savaş, iç savaş, terör, kargaşa ve benzeri olağanüstü şartlara sahip ülkelere taşıma yaparken saldırıya uğrayıp hayatını kaybedenlerin varislerine 40 bin YTL’ye kadar tazminat ödenecek. Ayrıca, trafik güvenliğini tehdit eden eski otobüs, kamyon ve çekiciler trafikten men edilecek. * 61 yaşında emeklilik Genel Kurul’dan geçen yeni düzenlemeye göre, belediye başkanlığına ve illerin daimi komisyonu üyeliklerine seçilen veya seçilecekler hariç yaş haddi 65 olacak. 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılmayacak. Hizmetin gereği ve niteliği çerçevesinde 61 yaşını dolduranlar emekli edilebilecek. Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 olacak. * Özürlüye yöneticilik hakkı Sakatlık oranı en az yüzde 40 olanlar 15 yıl çalıştıktan sonra başka bir işleme gerek kalmaksızın emekli olabilecek. Ayrıca özürlülerin kamuda yönetici olabilmelerinin önündeki engel de kaldırıldı. * Şoför ailelerine tazminat Savaş, iç savaş, terör, kargaşa ve benzeri olağanüstü şartlara sahip ülkelere taşıma yaparken saldırıya uğrayıp hayatını kaybedenlerin vârislerine 40 bin YTL’ye kadar ödeme yapmak için Ulaştırma Bakanlığı’na yetki verildi. Ayrıca trafik güvenliğini tehdit eden ve ekonomik-teknik ömrünü doldurmuş otobüs, kamyon ve çekicilerin trafikten çekilerek Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmesi de öngörülüyor. * Kablo-TV Türksat’a Türk Telekom’un satışındaki engelleri kaldırmak amacıyla Rekabet Kurumu’nun kararı doğrultusunda Kablo TV, Türksat A.Ş.’ye devrediliyor. Böylece tekel konumundaki Kablo TV, özelleştirilme kapsamındaki Telekom’dan ayrılıyor. * Belediye borcuna takas Belediyelerin kamu kurumlarına 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan borçlarına mahsup ve takas imkanı getiriliyor. Bu işlemler için 30 Haziran 2005’e kadar süre tanınıyor. Ancak Bakanlar Kuruluna bu süreyi 6 ay uzatma yetkisi veriliyor. Söz konusu borçlar üzerindeki hacizler de kaldırılıyor. Ayrıca büyükşehir belediyelerinin gelirlerinin yüzde 10’unun ilk kademe belediyelerine aktarılması hükme bağlanıyor. * Kız çocuğuna sağlık yardımı 25 yaşını doldurmuş olsalar da evlenmemiş kız çocuklarının anne ve babalarının sağlık yardımından yararlanması öngörülüyor. Böylelikle evlenmemiş kız çocuklarına ömür boyu sağlık güvencesi getiriliyor. * Kiralık havaalanları Halen sadece yap-işlet-devret modeliyle özel şirketler tarafından işletilebilen otoyollar ile üzerindeki hizmet tesislerinin işletme hakkının özel şirketlere devredilmesi öngörülüyor. İşletme hakkı devri karşılığında elde edilecek gelirin bütçeye aktarılması planlanıyor. Yasaya göre havaalanlarının işletilmesi ihale yolu ile üçüncü şahıslara kiralanabilecek. Bu düzenleme ile atıl havaalanlarının ekonomiye kazandırılması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması amaçlanıyor. * Sağlık harcamasına denetim Sağlıkla ilgili harcamalara ait faturalar genel sonuçlar verecek şekilde, örnekleme metodu ile incelenecek. Yapılan inceleme sonucunda her bir döner sermayeli sağlık kuruluşunun faturalarında tespit edilen hata oranı, o kuruluşun incelenen döneme ait bütün faturalarına uygulanmak suretiyle ödeme yapılacak. * Yeşil kartlıdan ilaç payı Yeşil kart sahiplerinin ayakta tedavilerinde kullanılan ilaçların bedeli devlet tarafından karşılanacak. Ancak yeşil kart sahiplerinde yüzde 20 oranında ilaç katılım payı alınacak. * Emekliye kamu görevi yok Yasayla bazı istisnalar dışında, emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların, aylıkları kesilmeksizin, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir şekilde çalıştırılmaları yasaklanıyor. * Tarımda borçlara kolaylık Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tohumluk borçları yeniden yapılandırılıyor. Bu düzenleme ile bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde başvuran çiftçilerin borçlarını Ekim 2005, 2006, 2007 tarihlerinde 3 eşit taksitte ödemesine imkan sağlanıyor ve yüksek gecikme faizleri yerine ise tarımsal TEFE oranının baz alınması öngörülüyor. * Çiftçinin elektrik borcuna taksit Yasaya göre çiftçilerin TEDAŞ’a olan 660 milyon YTL’lik (660 trilyon lira) tarımsal sulama ve köy içme sularından doğan elektrik borçları 3 yılda 18 eşit taksitte tahsil edilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyen çiftçiler toplam borcun yüzde 10’luk bölümünü yatırarak yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanabilecekler. Faiziyle birlikte 1 katrilyon 30 trilyon liraya ulaşan elektrik borcunun 360 trilyon liralık faizi silinecek. * İstanbul’a deprem parası İstanbul’da yürütülecek tabii afete hazırlık projelerinin genel bütçe dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilmesini teminen Hazine Müsteşarlığı tarafından kaynak tahsisi yapılacak. > TBMM Bürosu
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT