BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB’den mektup bekliyoruz

AB’den mektup bekliyoruz

Başbakan Erdoğan, AB’ye tam üyelik için gerekli olan müktesebat ile ekonomik ve sosyal uyum konularının Türkiye’nin en önemli gündem maddesini oluşturduğunu söyledi. Erdoğan, Ankara Antlaşması ile ilgili uyum protokolünün imzalanması konusundaki mektup teatisi sürecinin başladığına da işaret ederek, “Şu an AB’den bu mektubu bekliyoruz” dedi.ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “AB’ye tam üyelik için gerekli olan müktesebat ile ekonomik ve sosyal uyum konuları, Türkiye’nin önündeki en önemli gündem maddesini oluşturmaktadır ve mektup teatisi konusunda, şu anda AB’den mektup bekliyoruz” dedi. Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Yeni Bina’da, başkanlığında yapılan Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK) toplantısına katıldı. Erdoğan burada yapıtğı konuşmada son ESK toplantısından bu yana Türkiye’de önemli değişimler yaşandığına dikkati çekerek, yıllardır üstesinden gelinemeyen ekonomik meselelerin çözümünde çok önemli mesafeler alındığını ve Türkiye ekonomisinin kırılgan bir yapıdan çıkarak dış dünyada ve uluslararası kuruluşlar nezdinde güven kazandığını anlattı. AB’ye giden yolda önemli kazanımlar elde edildiğini ve tam üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005’te başlayacağını hatırlatan Başbakan Erdoğan, “AB’ye tam üyelik için gerekli olan müktesebat ile ekonomik ve sosyal uyum konuları Türkiye’nin önündeki en önemli gündem maddesini oluşturmaktadır ve mektup teatisi konusunda, şu anda AB’den mektup bekliyoruz” dedi. Konseyin önemi Konseyin gündeminde iki önemli konu bulunduğunu dile getiren Başbakan Erdoğan, bunlardan birisinin ESK’nın yeniden yapılandırılması, diğerinin ise Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine ilişkin 2004 yılı ilerleme raporunun müktesebat başlıklarından 13. olan sosyal politika ve istihdam konusunun değerlendirilmesi olduğunu kaydetti. Erdoğan, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye hakkındaki ilerleme raporlarında yer alan eleştirileri giderme açısından ESK’nın yeniden yapılanması gerektiğini söyledi. Erdoğan şöyle devam etti: “AB Komisyonu tarafından ESK’nın yapısının tüm sosyal taraflarla bir araya gelinerek gözden geçirilmesi tavsiye edilmektedir. Bu nedenle ESK’nın yeniden yapılanması ve sivil toplum kesimlerinin daha ağırlıklı olduğu, daha iyi işleyen bir ESK’nın oluşturulması olumlu bir adım olacaktır. Bu oluşumun tamamlanması sadece AB süreci açısından değil, Türkiye’de sivil toplum kesimlerinin sosyo ekonomik ilerleme hedeflerimize ulaşmamızda doğrudan rol sahibi olmaları, dolayısıyla katılımın en üst seviyede hayata geçmesi açısından da fevkalade önemlidir. Bu konuda biz hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bunu daha önce de zaten sizlere ifade etmiştim.” Meseleleri aşarız AB’nin Türkiye hakkındaki son raporun 6 Ekim 2004 tarihinde yayınlandığını hatırlatan Erdoğan, son ilerleme raporunda sosyal politika ve istihdam başlığı altında ele alınan konuların iş kanunu, kadın ve erkek arasında muamele eşitliği, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal diyalog, halk sağlığı, isdihdam politikası, sosyal içerme, sosyal koruma ve ayrımcılıkla mücadele olduğunu bildirdi. Bu konularda sağlanacak gelişmelerin AB önündeki engelleri kaldıracağını ifade eden Erdoğan, özellikle kadınların istihdama katılımının düşük olması, yüksek düzeylerde seyreden genç işsizlik, kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ve kırsal-kentsel iş gücü piyasasının önemli ölçüde bölünmüşlüğünün başlıca mesele alanları olduğunu vurguladı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT