BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nasrânîler

Nasrânîler

İsa aleyhisselamın göğe çıkarılması şöyle olmuştur: Yahudilerin Hazreti İsa’yı öldürmeye teşebbüsleri üzerine, Cebrâil aleyhisselam İsa aleyhisselama çatı penceresi olan bir eve girmesini söyledi. İsa aleyhisselam böyle bir eve girince, Cebrâil aleyhisselam onu bu evden göğe çıkardı.İsa aleyhisselamın göğe çıkarılması şöyle olmuştur: Yahudilerin Hazreti İsa’yı öldürmeye teşebbüsleri üzerine, Cebrâil aleyhisselam İsa aleyhisselama çatı penceresi olan bir eve girmesini söyledi. İsa aleyhisselam böyle bir eve girince, Cebrâil aleyhisselam onu bu evden göğe çıkardı. Yehûda, İsa aleyhisselamın şeklinde gösterildi. İsa aleyhisselam diye o yakalandı ve haça gerildi. Orada hazır bulunanlar üç fırkaya (gruba) ayrıldılar. Onlardan bir fırka; “İsa aramızda Allah idi. Şimdi gitti...” Diğer fırka; “İsa aleyhisselam, Allahü teâlânın oğlu idi...”, öbür fırka ise; “İsa aleyhisselam, Allahü teâlânın kulu ve resulüdür. Hak teâlâ semaya (göğe) kaldırmak sûretiyle ona ikram ve ihsanda bulundu” dediler. Bu fırkalardan her birinin müstakil cemâati vardır. Ancak itikadlarının bozukluğu sebebiyle ilk iki fırka kâfir olup, itikadlarının düzgünlüğü sebebiyle üçüncü fırka mü’min kalmıştır. Yahudilerin, İsa aleyhisselamı öldürüyoruz zannederek, ona benzetilen birini öldürmeleri ve onu çarmıha germe hadisesi, o zaman Rum imparatoru tarafından duyuldu. Yahudiler, o Rum imparatoruna bağlı idiler. O imparatora şöyle denildi: - İsrailoğullarından birisi çıktı. Kendisinin Allahü teâlânın resûlü olduğunu haber verir, ölüleri diriltir, anadan doğma körü iyileştirirdi. Fakat şimdi o öldürüldü. Bunun üzerine Rum İmparatoru; “Haberim olsa idi, onun öldürülmesine mani olurdum” dedi. Ve havârîleri Yahudilerin arasından çekip aldı. Havârîlere İsa aleyhisselam hakkında sordu. Onlar da, İsa aleyhisselamın ahvâlini olduğu gibi anlattılar. İmparator, İsa aleyhisselamın dinine tabi oldu. Yahudilerin haça gerdikleri şahsı indirip, gözler önünden kaldırdı. Onun asıldığı haça, hürmette bulundu. Onu muhafaza etti. Sonra İsrailoğulları ile muharebe etti. İsa aleyhisselama inanan Rum imparatorunun ismi Tabâris idi. O, böylece Nasrânî oldu. Ancak Nasrânîliğini belli etmedi. İsa aleyhisselamın bildirdiği dine bozulmadan önce inananlara Nasrânî denirdi. Şimdi bozuk şekliyle inananlar da kendilerine Nasrânî diyorlar. Tabâris’ten sonra gelen Maltîs ismindeki imparator, İsa aleyhisselamın göğe yükseltilmesinden 40 sene sonra Beyt-ül-Makdis’e hücûm etti. Pek çok kimseyi öldürdü ve esir etti. Şehirde taş üstünde taş bırakmadı. Bu hadiseden sonra, Kureyza ve Nadr isimlerindeki Yahudi kabileleri buradan çıkıp, Hicaz’a gittiler. İşte bütün bunlar, Allahü teâlânın İsa aleyhisselamı yalanlamaları ve öldürmeye kasdetmelerine karşılık Yahudilere verdiği cezalardır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT