BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Osmanlı ramazanları

Osmanlı ramazanları

Eskiden ramazanın birinci gününün tahakkukuna çok ehemmiyet verilirdi. Bunun için de Ay’ı gözle seçilemeyecek derecede bir hilal halinde iken mutlaka görmek şarttır. Bu ramazan ayının rü’yet meselesiyle İstanbul Kadısı meşgul olurdu...Ramazan hilâlinin araştırılacağı akşam İstanbul Kadısı ile maiyetindeki memurlar Şeyhülislâm dairesinde toplanırlardı... İstanbul’da güçlük çekmeden hilâlin görülmesi mümkün olan yerler Bayezid Yangın Kulesi, Süleymaniye, Fatih, Cerrahpaşa, Sultan Selim ve Edirnekapı Camii’nin minareleridir... Ramazan hilâlinin görüldüğü kayda geçtikten sonra görevliler Süleymaniye Camii minaresindeki kandilcilere işaret verir, bundan da diğer minareler görerek kandilleri yakarlar ve bu suretle ve mahalle aralarında çocukların peşine takıldığı davullarla bekçiler tarafından ertesi gün ramazan olacağı halka ilan edilirdi... “Ramazan İmamı” ve teravih Büyük konak ve sarayların hemen umûmunda teravih namazları kılınırdı. Bu âdet o kadar kökleşmiştir ki her daireye her yıl gelmeleri ve getirilmeleri mutad olan eski imamlardan başka bilhassa ramazan için Kur’an-ı kerimi güzel okuyan imamlar beş altı da müezzin seçilip alınırdı. Saraylarda ve bazı büyük dairelerde haremle selamlık arasını ayırmak için kafesler çekilir. Bunun arkasına harem mensupları için seccadeler serilir. Müezzinler yatsı vakti gelince ezan okur ve arka safta cemaatin hazırlanmalarını beklerler. Bazı büyük konaklarda bulunan müezzinler gece de orada kalırlar. Ev sahipleri namazdan sonra bunlara ilahiler söylerdi. Sahurdan sonra ve sabah namazından önce imam efendi mukabele okurdu. İftar davetleri... Bütün memurlar, maiyetindeki memurları, kalem âmirleri, yanındaki kâtipleri, tüccar ve sanaf yazıcı, kalfa ve çırak gibi müstahdemlerini, velhasıl herkes haline göre hısım-akrabasını, ahbap ve komşularını mutlaka iftara dâvet ederler, bu ikramlar için aşçısı olanlar bir çırak ilâve ederdi. Ücretleri de ramazanda iki misli olarak verilirdi... Ramazanlarda Şehzadeler dairelerine, sultan saraylarına; münasebetleri olan her sınıf halk, bazı hocaefendiler, şeyhler ve medrese talebeleri ve fakir dervişler iftira gider, derecelerine göre, hediye ve para alırlar ve mühim memuriyetlerde olanlarda da nazır ve vezirler konaklarına iftara gitmeyi âdeta resmî bir memuriyet sayarlardı...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT