BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İseviliğin bozulması

İseviliğin bozulması

Hazret-i Îsâ göğe çıkarıldıktan 40 sene sonra Romalılar, Kudüs’e hücum ettiler. Yahûdîlerin kimini öldürdüler, kimini esir aldılar. Kudüs’ü yağma ettiler, yakıp yıktılar.Hazret-i Îsâ göğe çıkarıldıktan 40 sene sonra Romalılar, Kudüs’e hücum ettiler. Yahûdîlerin kimini öldürdüler, kimini esir aldılar. Kudüs’ü yağma ettiler, yakıp yıktılar. Tevrât nüshalarını ve başka din kitaplarının hepsini yaktılar. Kudüs şehri harabe hâline geldi. Yahûdîler bundan sonra derlenip toparlanamadılar. Bir hükûmet kuramadılar. Dağıldıkları yerlerde hor, hakir, aşağılanarak yaşadılar. Hazret-i Îsâ’ya inanan 12 havârîden birisi olan Yehûda mürted olunca yerine Matthias’ı havârî seçtiler ve etrâfa dağılıp Îsevîlik dînini yaymaya başladılar. Bunlardan Barnabas, havârîlerin en eskilerindendir. Kıbrıslıdır. Anadolu’yu ve Yunanistan’ı dolaşmıştır. 63 senesinde Kıbrıs’ta şehid edildi Îsevîlik yayılmaya başlayınca, Yahûdîler ile putperest Yunanlılar ve Romalılar onun karşısına çıktılar. Hazret-i Îsâ’nın dînine inananlar tutulup öldürüldü. Arenalarda vahşî hayvanlara yedirildi. Fakat hak olan bu din kendini tanıtmakta ve sevdirmekte gecikmedi. Îsevîler dinlerini gizli gizli sürdürmeye başladılar, gizli yerlerde kurdukları mâbetlerde ibâdet ettiler. Hazret-i Îsâ’nın hak olan dîni, az zaman sonra Yahûdîler tarafından sinsice değiştirildi. Bolüs (Pavlos) adındaki bir Yahûdî; Îsâ’ya inandığını söyleyerek ve Îsevîliği yaymaya çalışıyor görünerek, asıl İncîl’i yok etti. Dört kişi ortaya çıkıp on iki havârîden işittiklerini yazdılar. Böylece İncîl adında dört kitap meydana geldi ise de Bolüs’ün yalanları, bunlara da karıştı. Bir Yahûdî olan Bolüs, Yunan felsefesi ile meşgûl oluyordu. Havârîlerden Barnabas ile senelerce arkadaşlık yaptı. Yıkıcılık taşıyan bozuk fikirlerini ona aşılamak istedi, muvaffak olamayınca, açıkça düşmanlık yapmaya başladı. Îsâ aleyhisselâma îmân etmeyen Bolüs, Îsevî (yâni hakîkî Hıristiyan) görünüp kendisini din âlimi tanıtarak; “Îsâ, Allah’ın oğludur” dedi. Daha başka şeyler de uydurup, söyledi. Şarabın ve domuzun helâl olduğunu bildirdi. “Allah’ın zâtı birdir, sıfatları üç türlüdür” dedi. Bu sıfatlara “Uknûm” adı verildi. Bolüs’ün sapık fikirleri, Yunan filozofu Eflâtun’un felsefesine dayanıyordu. Münâfık olan Bolüs’ün “Îsâ’nın haça gerilmesi, hikmet ve kurtuluştur” diyerek ortaya attığı mânâsız bir iddiâ; bugünkü Hıristiyanlığın esas felsefesini ve bu dinde insanlara verilen yeri tâyin etti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 96982
  % 0.1
 • 5.7869
  % -0.29
 • 6.5078
  % -0.15
 • 7.5239
  % -0.12
 • 237.839
  % -0.01
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT