BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cep telefonuna çevre vergisi

Cep telefonuna çevre vergisi

TBMM Çevre Komisyonu, 1995 yılında hazırlanan “Çevre Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı”nı kabul etti.ANKARA - TBMM Çevre Komisyonu, 1995 yılında hazırlanan “Çevre Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı”nı kabul etti. Yapılan değişiklik çerçevesinde, GSM mobil telefon abonelerinden her ay abone başına 1 YTL olmak üzere ilgili şirketlerce tahsil edilen miktar ile belediyelerce tahsil edilen çevre temizlik vergisinin yüzde 20’si, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi amacıyla kesilecek. Tasarıda yer alan bazı cezalar ise şöyle: Egzoz ölçümü yaptırmayanlara 250 YTL. Standartlara aykırı emisyona sebep olanlara 500 YTL. Hava kirliliğine sebep olan tesisleri, izin almadan kuran ve işletenlere 12 bin YTL. Atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 30 bin YTL. Gürültü ve titreşime sebep olanlara, konutlar için 200 YTL, ulaşım araçları için 600 YTL, iş yerleri ve atölyeler için 2 bin YTL, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 6 bin YTL. Yasaklara aykırı olarak ülkenin deniz, göl ve baraj gölleri ile akarsularda, katı atık, atıksu, petrol ve petrol türevleri tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlere, groston başına 20 YTL’ye kadar. Yasak atıkları toprağa verenlere 12 bin YTL. Ceza artabilecek Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere 50 YTL. Tehlikeli atıkları ülkeye sokanlara 1 milyon YTL. Tehlikeli atıkları ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara 1 milyon YTL. Atıksu alt yapı sistemlerinin ve katı atık bertaraf tesisleri kurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara, 1- 50 bin YTL. Anız yakanlara her dekar için 10 YTL. Bakanlar Kurulu cezaları 10 katına kadar artırabilecek. Yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler ve bilgi vermemekte direnenler ile ÇED sürecinde yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar 6 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT