BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Sen de benim yolumdan git!”

“Sen de benim yolumdan git!”

Osman Gazi nasıl ki, kendisinin ufkunu genişleten ve dilden dile konuşulan bir “Sultan” olmasına vesile olan Şeyh Edebali’nin nasihatlerini hayata geçirmişse, aynı şekilde kendisi de oğlu Orhan Gazi’ye nasihatte bulunmuştur...Osman Gazi, Bursa’nın fethinden evvel Orhan Gazi’ye tarihe geçen şu meşhur nasihati yapmıştır ki; bu devletin ne kadar doğru temeller üzerine kurulduğunu gösteren mühim bir vesikadır: Ey oğul! Her işin başında emirlere dikkat ve riayet et, ihtimam göster. Zira devletin kuvvet ve kudret kazanması ve devamı dinle mümkündür. İslâma ihtimam ve riâyeti olmayan, bozuk fikir ve mezheplere meyleden, büyük günahlardan kaçınmayan şahısları devlet işinde çalıştırma. Zira Allah’tan korkmayan kulundan korkmaz. “Hakkı ve adaleti gözet!” Bütün işlerinde hakkı ve adaleti gözet ki; başka pâdişahların idaresinde bulunanlar, senin idaren altında bulunanların saâdet ve mutluluğuna gıpta ederek senin idaren altına girmenin yollarını arasınlar. Zulümden ve istibdattan (baskıdan) çekin; seni zulme ve istibdada teşvik edenleri yanından uzaklaştır. Çünkü bunlar devletinin zevalini (çökmesini) isteyenlerdir. Uzun müddet sefere çıkmayan, harp etmeyen askerin şecaâti (yiğitlik ve cesareti) kaybolur, idareci ve kumandanların görüş ve tedbirleri zayıflar. Sefer tecrübesi olanlar vefat ettikten sonra, muharebe tecrübesi olmayanların tedbirleri noksan olacağından mağlubiyete sebep olurlar. Devlet hizmetlerinde sadâkatle ömür geçirenleri gözet. Vefatlarından sonra da çoluk çocuklarını himaye et, mallarını koru. Askere ve askerde olanların ailelerine yardımı eksik etme. Böyle yaparsan gönüllerini kazanmış olursun. “İyilik ve ikrâmı ziyâde eyle!” Âlimlere ve faziletlilere iyilik ve ikrâmı ziyâde eyle. Bir yerde âlim, sanatkar veya kemâl ehli birini işitirsen onu davet et, iyiliklerde bulun. Böylece saltanatın müddetince âlimler çoğalıp İslâmın hakiki temsilcileri vasıtasıyla nizam bulursun. Sakın mal ve asker çokluğuna mağrur olma! İslâm âlimlerine uzak kalma. Benden ibret al ki, bu diyâra zayıf birisi olarak gelmişken, haddimiz olmayarak, Allah’ın sayısız nimetlerine nâil oldum. Sen de benim yolumda gidip İslâma ve idarende bulunanlara mürüvvet eyle (iyilikte bulun.) Evet, Orhan Gazi de “Baba nasihati”ni dinleyerek devleti yüceltmiş ve hayırlı bir evlat olduğunu göstermiştir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT