BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Patent tarifesinde ücretler yenilendi

Patent tarifesinde ücretler yenilendi

Türk Patent Enstitüsü’nce uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’nın ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA- Türk Patent Enstitüsü’nce uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’nın ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre tek sınıflı marka başvuru ücreti 57.29 YTL, marka yenileme ücreti 352.71 YTL, koruma süresi sona eren marka yenileme ücreti 473.14 YTL, başvurunun geri çekilmesi ve sınırlandırılması ücreti 84.75 YTL, marka tescil belgesi düzenleme ücreti 289.83 YTL olarak belirlendi. Lisans kayıt ve lisans yenileme ücreti 329.07 YTL, miras yolu ile intikal işlemi kayıt ücreti 177.03 YTL, rehin işlemi kayıt ücreti 275.85 YTL olarak tespit edilirken, unvan değişikliği kayıt ücreti 84.75 YTL, adres değişikliği kayıt ücreti 25.42 YTL, nevi değişikliği kayıt ücreti 296.61 YTL, rüçhan hakkı kayıt ücreti de 46.69 YTL olarak belirlendi. Marka tescil belgesi sureti ve sicil sureti düzenleme ücreti 57.29 YTL ve marka hakkından vazgeçme (kısmen ya da tamamen) ücreti 84.75 YTL olarak belirlenirken, ücret tarifesinde, hızlandırılmış inceleme ücreti 2,203.05 YTL ile en yüksek ücret tarifesini oluşturdu. Tescil işlemleri değişti Marka tescil başvurusunda yapılan işlemlerde değişikliğe gidildi. Yeni yönetmeliğe göre, marka başvurusunun veya markayla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdindeki diğer işlemler vekil aracılığıyla yürütülmesi halinde vekilin buna haiz olması ve temsil yetkisini içeren usulüne uygun düzenlenmiş vekaletnameyi enstitüye ibraz etmesi zorunlu olacak. Marka başvurusunun tescili için gerekli olan marka tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi, TPE’nin talep etmesinden itibaren 2 aylık süre içinde TPE’ye gönderilmesi gerekecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT