BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dört âlimin babası Hoca Sâdeddîn Efendi

Dört âlimin babası Hoca Sâdeddîn Efendi

Üçüncü Murâd Hanın vefâtının dördüncü yılı dolayısıyla Ayasofya Câmii’nde mevlid-i şerîf okunuyordu. Sâdeddîn Efendi birden fenâlaştı ve rûhunu orada teslim etti. Tabutunu; ileride Şeyhülislâm ve Kazaskerliğe yükselecek olan dört âlim oğlu taşıdı...Hoca Sâdeddîn Efendi, Eğri Seferinden dönüşünden sonra kendisini daha çok ilme ve eğitim işlerine verdi. Devrinde bütün ulemânın âdet⠓Kutbu” hâline geldi. Onun talebeleri de meşhûr oldular. Bütün talebeleri onun irfân halkasından olmakla övünüyorlardı. Mevlânâ Ali Nakîb, Molla Ali, Seyyid Kâsım Gubârî ve Azmizâde, Hoca Sâdeddîn Efendinin yetiştirdiği talebelerin meşhûrlarındandır. Sultan Üçüncü Mehmed Hân, Şeyhülislâm Bostanzâde Mehmed Efendinin vefâtı üzerine 1598 senesinde, Sâdeddîn Efendiyi Şeyhülislâmlık makâmına getirdi. Hoca Sâdeddîn Efendi bir yıl sekiz ay Şeyhülislâmlık yaptı. Bu sırada Müslüman halkın işlerini hiç ihmâl etmedi ve hakkıyla yerine getirdi. Gerekli fetvâları hazırlamakta büyük mahâret gösterdi. “Hoca Çelebi”nin talebesi Her Cumâ Müslümanların dertlerini dinlerdi. Herkesin lisânına göre, Türkçe, Farsça ve Arabça verdiği cevaplarla halkı memnûn ederdi. Bu çalışma ve hareketleriyle halk arasında, hocası Ebüssü’ûd Efendiyi hatırlattığı söylenirdi. Devrin ârifleri, hocası Ebüssü’ûd Efendi ile Hoca Sâdeddîn Efendiyi bir ayar tutarlardı. Ebüssü’ûd hazretleri de gençliğinde “Hoca Çelebi” namıyla meşhûrdu. Hoca Sâdeddîn Efendinin diğer kardeşleri de kendisi gibi âlim idi. Hoca Efendinin vâlidesine; “Senin çocukların bu şerefe ne ile kavuştu?” diye sorulduğunda vâlidesi: “Ben hiç birisini abdestsiz emzirmedim. Hepsinin akîkasını kestim. Ayrıca her cumâ günü, her biri adına bir koç kesip fakirlere sadaka dağıtırdım” demiştir. 1599 senesinde merhum Üçüncü Murâd Hanın vefâtının dördüncü yılı dolayısıyla Ayasofya Câmii şerîfinde hatim ve mevlid duâsı okunacaktı. Hoca Sâdeddîn Efendi câmiye gitmek üzere evinde abdest tazelerken fenâlaştı. Öyle olduğu halde câmiye gitti. Duâ biterken rûhunu teslim etti... Eyyûb Sultan’da defnedildi Tabutu; sonradan Şeyhülislâm ve Kazaskerliğe yükselecek olan dört âlim oğlu taşıdı. Fâtih Câmiinde kılınan cenâze namazından sonra Eyyûb Sultan’da yaptırmış olduğu Dârü’l-kurrâ bahçesine defnedildi. 12 Rebiülevvel 1599 senesinde vefât ettiğinde 63 yaşında idi. Sevgili Peygamberimizin vefât gün ve yaşlarında, o da Hakk’ın rahmetine kavuştu... Ruhu şâd olsun...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT