BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünya sermaye piyasası bu kurallarla işletilecek

Dünya sermaye piyasası bu kurallarla işletilecek

Türkiye, AB’ye uyum çalışmaları çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasası mevzuatına uyumlu hale gelmeyi hedefleyen çalışmalarda son safhaya geldi.> Ziya Osman Açıkel COLOMBO - Sermaye piyasalarında uluslararası standartlara uyum için çalışmalar büyük bir hızla sürdürülüyor. Hem uyum çalışmaları, hem de Uluslararası Sermaye Piyasası Örgütü (IOSCO) bünyesindeki çalışmalarıyla dikkat çeken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Doğan Cansızlar, sermaye piyasaları mevzuatının tamamen değişeceğini hatırlatarak, “Uluslararası denetim ve değerleme standartlarını bu yıl uygulamaya koyacağız” dedi. Avrupa Birilği (AB) mevzuatına uyum çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Cansızlar, yıl sonuna kadar da bu konudaki değişikliklerin bitirilerek Başbakanlığın onayına sunulacağını söyledi. Yatırımcıya güven artacak SPK Başkanı Doğan Cansızlar’ın da Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi Başkanı olduğu IOSCO, 30’uncu Yıllık Konferansını tamamladı ve tüm üye ülkelerine, alınan kararları bildirdi. Kararlarda, uyulması gereken kurallar üzerinde duruluyor. Sri Lanka’da yapılan bu yılki konferansa, dünyanın tüm bölgelerindeki 100 ülkeden 400 temsilci katıldı. Toplantının resmi açılışında konuşan Sri Lanka Maliye ve Planlama Bakanı Dr. Sarath Amunugama, Sri Lanka’nın bu konferansa ev sahipliği yapmasının ‘menkul kıymet piyasalarında global standartlar geliştirme yönünde sarf edilen uluslararası çabanın bir göstergesi’ olduğunu dile getirdi. IOSCO Yürütme Komitesi Başkanı Jane Diplock, Sri Lankalı Bakan’ın yaptığı sözlere katıldığını belirterek, “IOSCO’nun mevcut ilgi odağı sınır ötesi denetim yapısının güçlendirilmesi ve dünya genelinde sürekli büyümenin kolaylaştırılmasıdır. Bu sayede piyasaların adil, etkin ve şeffaflığı sağlanırken, yatırımcı güvenliği artacaktır” dedi. Cansızlar: İş birliği gelişmeli Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi Başkanı Dr. Doğan Cansızlar da gelişmekte olan piyasaların karşılaştıkları zorlukların küçümsenmemesi gerektiğini belirterek, “Ancak yatırımcı eğitim programları eğitim seminerleri aracılığıyla IOSCO’daki uluslararası işbirliği atmosferi gelişmekte olan piyasalar için olumlu sonuçlar doğurmaktadır” dedi. Daha sonra 2 gün süren konferansta birçok önemli çalışma ve sonuçları, ardından da konferansın sonuç bildirisi açıklandı. Sonuç bildirgesinde, son yıllarda IOSCO’nun menkul kıymet piyasalarının düzenlenmesi ve düzenleyiciler arasında danışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi alanlarında kalitenin yükseltilmesinde büyük başarı elde ettiği belirtilerek Cansızlar başkanlığındaki Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi’nin çalışmalarına da dikkat çekildi. Bu başarıların devamı için ise IOSCO’nun uluslararası önemli rolünün dikkate alınarak örgüt etkinliğinin devamlılığının sağlanması gerekliliği ifade edildi. Konferansın sonuç bildirgesi * Sınır ötesi iş birliği: IOSCO, Mart 2005’te başlattığı çalışmayı takiben menkul kıymet düzenleyicileri arasında sınır itesi işbirliği standartlarını yükseltme gayretlerini sürdürecektir. Ekim 2004’ten bu yana IOSCO komitesi işbirliğine isteksiz olan ve bu konuda yeterli olmayanların belirlenmesi ve sorunların çözümü için bu kuruluşlarla iletişim çalışmaları sürdürülecek. * Finansal hile ile mücadele ve Kurumsal Yönetim: Finansal hile ile mücadele için mevcut standartlar ve ilkeler uygulanarak desteklenecek, mevcut menkul kıymet kanun ve düzenlemelerinin yaptırımında işbirliği güçleri geliştirilecek. Ayrıca küresel finansal piyasaların bütünlüğü geliştirilecek. * Kredi derecelendirme kuruluşları için davranış kuralları ve esasları: 2004’ün sonlarında, IOSCO Kredi Derecelendirme Kuruluşları için davranış kuralları esasları yayınlamıştır. Bunu derecelendirme kuruluşları, ihracatçılar, yatırımcılar, akademisyenler ve finansal kuruluşları içeren bir danışma süreci takip edilmiştir. Bu esasların kredi derecelendirme kuruluşları tarafından kabul edilmesi beklenmekte. * Ortak Forum: Son yıllarda IOSCO, Basel Bankacılık Gözetim Komitesi (BCBS) ve Uluslararası Sigortacılık Gözetmenleri Birliği (IAIS) ile yürüttüğü çalışmalardan elde ettiği olumlu sonuçlardan memnuniyet duymaktadır. IOSCO, Joint Forum’daki ortaklarıyla finansal hizmetlerde dışarıdan temin ile ilgili bir rehber yayınlanarak önerilerin son hale getirilmesi amacıyla bir araya gelmiştir. * Yardımlı Değerlendirme Programı: Bu bildirgede daha önce de belirtildiği gibi örgüt üyelerinin IOSCO ilkeleriyle uyumu için destek verilecektir. Bugüne kadar El Salvador, Türkiye, Tayland ve Fas dahil pek çok üyemiz bu çalışma kapsamında sunulan yardımdan yararlanmıştır. Buna ek olarak Sri Lanka, Ekvador ve Rusya ile ilgili programlar başlatılmıştır. * IOSCO Eğitimi: Yıl boyunca IOSCO ve üyeleri çok çeşitli seminer ve eğitim programları düzenlenmiştir. Seminer Eğitim Programı 2005 Ekim’de Madrid’te yapılacaktır. * Muhasebe, Denetim ve Kamuoyu aydınlatma: Bu, çalışmaların önemli bir bölümünü teşkil ediyor. * İkincil Piyasaların Düzenlenmesi: Bu konuda hatalı işlem politikalarını incelemek amacıyla çalışma yürütülecek. Borsaların özelleştirilmesi ve sınır ötesi bağlantılar ele alınacak. Özerkleşerek borsalara kote olmayı tercih eden borsaların sayısındaki artışın sürekliliği göz önüne alınacak. Konuyla ilgili ropar 2005 yılının son çeyreğinde değerlendirilecek. * Diğer konular: Bütün bu konular dışında IOSCO sonuç bildirgesinde, piyasa aracıları başlığında toplanan diğer konulara da yer verildi. Çalışmalarda Bünye dışı birimlerin kullanılması, mevzuata uygunluk, yürütme ve bilgi değişimi, yatırımların yönetimi, piyasa zamanlaması, koruma fonları, öz-düzenleyici kuruluşlar komiseti kurulmasına da karar verildi. Ayrıca hızla gelişen ekonomilerdeki problemlerde fikir birliğine varılarak önümüzdeki dönemde mali analistlerin düzenlenmesi ile koruma fonlarının hızla gelişen faaliyetlerinin geliştirilmesi üzerinde çalışmalar da gerçekleştirildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT