BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk soykırımı

Türk soykırımı

Bir millet tamamen haklıyken, nasıl olur da bu kadar haksız duruma düşürülür? Sözde Ermeni soykırımının yıldönümü yaklaştığı için söylüyorum bunları.Bir millet tamamen haklıyken, nasıl olur da bu kadar haksız duruma düşürülür? Sözde Ermeni soykırımının yıldönümü yaklaştığı için söylüyorum bunları. Çünkü, Osmanlı’yı arkadan hançerleyip, düşman ordusu safına geçen onlar. Erkekleri askerde olan köyleri basıp genç kadınlara önce tecavüz edip, sonra göğüslerini kesen onlar. Çocukların kafalarını mızraklara geçiren onlar. Evleri, tahıl depolarını, hayvan barınaklarını ateşe veren onlar. “Komşusunu kılıçtan geçirmeyen bizden değildir” diyen onlar. Ama emperyalist batı öylesine bir tezgah çevirdi ki, onlar masum biz suçlu olduk! *** Oysa, Selçuklu Türkleri Anadolu’ya girdiğinde en çok Ermeniler sevinmişti. Çünkü Bizans’ın tahakkümü altında inim inim inliyorlardı. Selçuklu ile huzura, barışa, aşa kavuşmuşlardı. Osmanlı ise Ermenileri, “Milleti Sadıka” olarak nitelemişti. Ermeniler Türkler’den her zaman daha müreffeh bir hayat sürmüşlerdi. Ermeniler, Müslümanlara verilen tüm haklardan yararlandıkları gibi ayrıcalıklara da sahip olmuşlardı. Mesela askere alınmamışlardı. Böylece aileler dağılmamış ve iş-güç sahibi olarak daha refah içinde yaşamaları mümkün olmuştu. Ermenilere din, kültür, eğitim ve yardım işlerini düzenleyebilmeleri ve gerekli mali kaynaklara kavuşabilmeleri için vakıf kurma imkanı tanınmıştı. Osmanlı, zaman zaman Patrikhane’nin açıklarını kapatmış, Ermeni kurumlarına mali destek sağlamışlardı. Ama o Ermeni, 19’uncu yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı Devleti’nin içten parçalanması için çaba gösteren düşman devletlerin maşası olmada hiç gecikmedi. *** Ermeni katliamları devlet arşivlerinde belgelidir. İnsanın kanını donduran birkaç örnek verelim: - Kars ve Ardahan havalisinde öldürülen Türklerin sayısı 30.000’dir. Ruslar ve Ermeniler Hasankale’den atılırken iki bin kişiyi öldürdüler. - Pekreç nahiyesinde Ermeni mahkemeleri 400 kişinin asılmasına karar verdi. - Mahfuran Deresi’nde 10 bin Türk-Müslümanı katlettiler. - Balekan’da katledilenlerin cesetleri köpeklere yedirildi, esir edilen kadın ve kızlara tecavüz edildi. İhtiyarlar yakıldı, çocuklar süngülendi. - Hakkari köylerinde en büyüğü 3 yaşında olan binden fazla çocuk kılıç ve kamalarla parça parça edildi. Çocuk ceset yığınlarından siperler yapıldı. 400’ü aşkın Kürt kızına tecavüz edildikten sonra cinsel organları kesildi, ihtiyar kadınlar katledildi. *** SON SÖZ: Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır. TÜRK ATASÖZÜ
Kapat
KAPAT