BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kilise hakimiyeti!

Kilise hakimiyeti!

Hıristiyanlıkta reform gerçekleştiren Luther ismindeki Alman papazı 1517 senesinde Roma’daki Papa’ya isyân edince, kiliselerin bir kısmı buna uydu. Bunlara da Protestan Kiliseleri denildi. Luther’in başlattığı bu hareket, İngiltere’de Anglikanizm Kilisesini, Fransa ve İsviçre’de de Kalvinizm’i ortaya çıkarmıştır.Hıristiyanlıkta reform gerçekleştiren Luther ismindeki Alman papazı 1517 senesinde Roma’daki Papa’ya isyân edince, kiliselerin bir kısmı buna uydu. Bunlara da Protestan Kiliseleri denildi. Luther’in başlattığı bu hareket, İngiltere’de Anglikanizm Kilisesini, Fransa ve İsviçre’de de Kalvinizm’i ortaya çıkarmıştır. Protestan Kiliseler, Papa otoritesini reddederler. Tanrıya ulaşabilmek için hiçbir kilise adamının aracılığını kabul etmezler. Papazlar evlenirler. Günah çıkartmak umumiyetle kaldırılmıştır. En yüksek otorite kitaptır. Protestanlık, Almanya’da, Kuzey Avrupa memleketlerinde ve Kuzey Amerika’da yayılmış bulunmaktadır. Evangelistler bu mezheptendirler. Hıristiyanlık mezhepleri arasında târihte çok şiddetli mücâdele olmuştur. Meselâ Saint Bartelemy yortu günü olan 1572 yılı 24 Ağustosunda Dokuzuncu Şarl ve Kraliçe Katerin’in emri ile Paris ve civârında 60.000 Protestan öldürüldü. Böyle nice işkencelerde dökülen Hıristiyan kanları, Müslümanların harp meydanlarında döktükleri Hıristiyan kanlarından kat kat fazladır. Hıristiyanların ibâdet yerlerine kilise adı verilir. Hıristiyanlıkta kilise, toplumun rûhânî ve cismânî bütün hayâtına hâkim olmuştur. Bu hâkimiyet şunlardan ibârettir. 1. Günahların îtirâfı: Kilisenin günahları îtirâf ettirmesi ve papazın günah çıkartması, en az hayatta bir defâ olarak kabul edilmiştir. 2. Vaftiz: Hıristiyanlıkta “baba, oğul ve kutsal ruh” adına vaftiz olmak kilisenin emridir. Bu, yüze su serperek veya vücudu suya batırarak yapılır. Su ile yıkamak sûretiyle yapılan vaftiz, Îsâ’nın kanalıyla insanların kirlerinin temizlenmesini sembolize eder. Böyle vaftiz olan kimse kilise önünde îmânını îlân etmiş olur. 3. Communion âyini: Bu, ekmeği kırıp üzerine şarap dökerek yemektir. Güyâ Îsâ’nın taraftarlarıyla birlikte son gece yediği yemeği sembolize edermiş. 4. Nikâh kıymak: Nikâh kilisede kıyılır. Kilise dışında yapılan nikâhlar meşrû değildir. Böyle yapmayanlar nikâhsız kabul edilir. 5. Ölüye mukaddes yağ sürmek: Ölüm döşeğindeki bir kişiye din adamının zeytinyağı sürmesi vazîfesidir. (Hıristiyanların bu törenlerini beğenen, değer vererek katılan Müslüman dinden çıkar.)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 96840
  % -0.05
 • 5.793
  % -0.19
 • 6.5136
  % -0.06
 • 7.5167
  % -0.22
 • 238.007
  % 0.06
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT