BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İlaca yeni düzen

İlaca yeni düzen

SSK’nın yürürlüğe koyduğu yeni uygulamaya göre; ayaktan tedavilerde en fazla 5 günlük ilaç yazılacak. Radyolojik tetkikler için kullanılacak maddelerden ise katkı payı alınmayacak.ANKARA- SSK’nın, 2005 yılı için İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı belli oldu. SSK İlaç Komisyonu tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan talimat, sağlık yardımından yararlanma hakkı bulunan sigortalılar ve işsizlik sigortası kapsamında olup, sağlık hizmetinden yararlanan kişilere uygulanacak. Talimata göre, tüm reçetelere mutlaka tanı yazılacak. Reçetelerde, reçeteyi yazan hekimin imza ve kaşesi, kaşede kurumun adı, tabibin uzmanlık dalı ve diploma numarası mutlaka bulunacak. Ayaktan yapılan tedavilerde, reçetelere en fazla 4 kalemi ve 5 günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç yazılacak. Katkı payı tarih oldu Ayaktan yapılacak radyolojik tetkikler için kullanılacak tüm ‘’iyonik ve noniyonik radyoopak’’ maddelerden katkı payı alınmayacak. Bunun için ayrıca rapor düzenlenmeyecek. Talimata uymadan düzenlenmiş reçeteler, sözleşmeli eczanelere geldiğinde ilaçlar verilmeyecek. Şahsi tedavi için yurtdışından getirtilecek ilaçlar, reçeteye 3 aylık doza kadar yazılabilecek. Kurum yalnızca enjektör yoluyla kullanılan alerji aşılarını verecek. Aşı uygulamasına başlanması için hastanın 3 yaşın üzerinde olması gerekecek. Demans (bunama) hastalığında, ilaçlar, 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak verilebilecek. Resimli karne Böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan Eritropoietin ve türevi içeren ilaçlar için resmi sağlık kurulu raporu düzenlenecek. Eritropoietin reçetelerine hastaların kiloları yazılacak ve kilo başına uygulanacak Eritropoietin miktarı reçetede belirtilecek. Eritropoietin kullanan hastalara, ilacın takibinin yapılabilmesi için resimli bir karne verilecek. Eritropoietin ve türevleri endikasyon muadili olarak birbirlerinin yerine kullanılabilecek. Hepatit B, tetanoz, kuduz immun serumları, hayati önem taşıdığından enfeksiyon hastalıkları uzman tabibi veya bulunmadığı durumlarda tedaviyi yapan tabip tarafından birim amiri onayıyla verilebilecek. Kanserlilerin durumu Resmi sağlık tesislerinde kemoterapi yapılacak kanserli hastalara Sağlık Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı doğrultusunda, kür tedavisi uygulanıyorsa kür protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak bir kürlük, kür tedavisi uygulanmayanlarda ise en fazla 1 aylık dozda ilaç verilebilecek. Gerekli halde kullanılan yardımcı ilaçlar, sağlık kurulu raporu ile 3 aylık dozlarda verilebilecek. Kanser ve HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ve bu talimatta bulunmayan ilaçlar, SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce geçici olarak talimat kapsamına alınabilecek. Hayati öneme haiz olduğu resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenen ve bu talimat kapsamında bulunmayan ilaçlar, şahsi tedavi için yurt dışından getirilebilecek. Talimat hükümleri, 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Çölyaklıya 5 kg un Yeni düzenlemeye göre; çölyak hastalığında, özel formüllü unlar ve mamul ürünler, çocuk veya erişkin gastroenteroloji uzman tabibinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak verilecek. Tedavinin devamı için özel formüllü unlar ve mamul ürünler, bu uzmanlar veya çocuk ve iç hastalıkları uzmanlarınca ayda en fazla 5 kg hesabıyla reçeteye yazılabilecek ve katkı payı alınarak verilecek. Kısırlık (infertilite), yumurtlama olmaması gibi durumlarda kullanılan ilaçların ilkeleri de belirlendi. Resmi sağlık tesislerince kurulacak konsey tarafından hastalığın teşhisi, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilacın cinsi ve başlangıç dozu en fazla 3 siklus süreli sağlık kurulu raporu ile belirlenecek. Tedavi en fazla 6 siklus sürecek.
Kapat
KAPAT