BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “Dünyâ size dahi kalmaz”

“Dünyâ size dahi kalmaz”

Amcası Birinci Mustafa Han 26 Şubat 1618 günü rahatsızlığı yüzünden tahtı bırakınca, yeğeni “Genç Osman” Osmanlı Sultânı oldu. Ancak, yapmak istediği ıslahat hareketlerinden dolayı, Yeniçerilerle Sipâhiler isyan başlatmışlardı!..İran ile barış antlaşması imzâlayarak doğudan gelecek tehlikenin önüne geçen Sultan Genç Osman, Lehistan’ı ele geçirip, Baltık Denizine çıkmak, oradan Atlas Okyanusuna geçip Avrupa Hıristiyanlığını, hem Akdeniz hem okyanustan çember içine almak gâyesiyle sefere çıktı. 1 Eylül 1621’de Hotin önüne varıldı ve kale derhâl kuşatma altına alındı. 35 gün devâm eden muhârebelerde kale birkaç defâ düşmek durumuna geldiyse de Yeniçerilerin itâatsizliği ve devlet adamlarının arasındaki geçimsizlikler, kesin netîcenin elde edilmesine mâni oldu. Netîcede Lehistan’la barış yapılarak geri dönüldü... Islâhât yapmak istiyordu! Lehistan Seferinde tam muvaffakiyet elde edemeyen Sultan, bunun sebebinin askerlerin gayretsizliği olduğuna inanıyor ve bâzı ıslâhâtlar yapmak istiyordu. Kapıkulu Ocaklarını kaldırarak, yerine Anadolu, Sûriye ve Mısır Türklerinden müteşekkil, sâdece askerlikle uğraşan, pâdişâhın emirlerine itâat eden bir ordu kurmak istiyordu. Aynı zamanda saray, harem ve ilmiye teşkilâtlarında da esaslı değişiklikler düşünüyordu. Ancak onun bu ıslâhât fikirlerine Kapıkulu Ocakları açıkça karşı çıkıyor, ilmiye sınıfı da çok çekimser davranıyordu. Nitekim Osman Hanın hacca gitme arzusunu bahâne eden Yeniçerilerle Sipâhiler ayaklandılar. İsyân, bâzı devlet adamlarının kellesinin istenmesiyle büyüdü ve genç padişahın tahttan indirilmesi ve Sultan Mustafa’nın ikinci defâ tahta geçirilmesiyle son buldu. Sultan Osman’ı ele geçiren câniler, Orta Câmi’ye götürerek hapsettiler. Yaptıkları ezâ ve cefâ onu boynu bükük ve perişan bir hâle koymuştu. İkinci Osman Han, kendisine eziyet eden ocak ağalarına karşı; “Dün sabah pâdişâh-ı cihân idim, şimdi uryân kaldım; merhamet edip hâlimden ibret alın; dünyâ size dahi kalmaz” dedi ise de, bu sözlerin câniler üzerinde hiçbir tesiri olmadı. Dâvûd Paşa’nın “boğ” emri! Orta Câmi’de Genç Osman’ın muhâfazasına Haseki Sarı Mehmed Ağa tâyin edildi. Yeniçeriler, Sultan İkinci Osman’ın hayâtına dokunulmayarak kafes hayâtı yaşamasını istiyorlardı. Nitekim, yeni Sadrâzam Dâvûd Paşa onu öldürtmek için cebeci başına emir verince, Yeniçeri Ağaları mâni oldular. Osman Han hayâtına kasteden Dâvûd Paşa’ya; “Behey zâlim, ben sana neyledim? İki defâ mûcib-i katl cürmünü affedip öldürmedim, mansıb verdim, bana gadrin nedir?” diye bağırdı. Buna rağmen, Dâvûd Paşa, cumâdan sonra en güvendiği adamları olan Cebecibaşı ile “Kalender Uğrusu” denen zâbite, Sultan Osman’ı Yedikule’ye götürerek boğmalarını emretti!..
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT