BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hükümet dediğin...

Hükümet dediğin...

Yeter artık! Böyle hükümet olmaz! Hükümet dediğin, muktedir olur. Nasıl yani?Yeter artık! Böyle hükümet olmaz! Hükümet dediğin, muktedir olur. Nasıl yani? ¥ Hükümet dediğin, kurnaz olur. Statüko ile kavga etmez. Yapısal reformlara bulaşmaz. ¥ Hükümet dediğin, bol sıfırlı TL’den hoşlanır. Ülkesini, tam 15 tane sıfırı kuyruğunda barındıran katrilyonlu rakamlarla tanıştırır. Ekonomiyi dolarize eder. ¥ Hükümet dediğin, IMF’yi kovar. İç borçları “konsolide” eder, dış borçları ödemez, “moratoryum” ilan eder. ¥ Hükümet dediğin, İttihat ve Terakki’den miras kalan “Yok kanun, yap kanun!” geleneğine uygun olarak “Yok para, bas para!” politikasıyla ekonomiyi yönetir. ¥ Hükümet dediğin, 150 tavuk barındıran bir kümes için bile teşvik verir, kümesin açılışına bakan düzeyinde katılır, kurdele keser. ¥ Hükümet dediğin, enflasyonu bir hayat tarzına dönüştürür. Yüksek kronik enflasyonu, ekonomik büyümenin, istihdamın ve kalkınmanın bedeli olarak takdim eder. Hastalığın, tedaviden daha iyi bir alternatif olduğunu söyler. Bu optik yanılgının kabul ettirilmesinde başarılı olur. ¥ Hükümet dediğin, kuvvetler ayrılığına inanmaz, inanır görünür. Hesap vermez, hesap sorar. Bağımsız yargıdan ve özerk kurullardan nefret eder. ¥ Hükümet dediğin, ekonomide hem “hakem,” hem “forvet” hem de “kaleci”dir. Oyunun yarısında, kuralları değiştirir, boş kaleye şut çeker. ¥ Hükümet dediğin, “bütçe dışı fonlar” ihdas ederek, Meclis’ten geçen bütçenin dışında, ikinci bir bütçe oluşturur. Böylece ülkesine hizmet eder. ¥ Hükümet dediğin, kamu maliyesini tefeciye düşmüş müflis tüccara benzetir. Bütçeyi, bir faiz ödeme bütçesine çevirir. ¥ Hükümet dediğin, çok yüksek bir borç stokunu kısa vadeye yoğunlaşarak, yüksek bir reel faizle döndürür. Dolar bazında, dünyanın en yüksek faizini öder. ¥ Hükümet dediğin, Merkez Bankası’nı banknot matbaası gibi görür. Merkez Bankası Başkanı’nın birinci görevi, “kısa vadeli avans” adı altında, popülizmin finansmanına katkı sağlamaktır. ¥ Hükümet dediğin, kamu bankalarını ikinci bir Hazine gibi kullanır. Görev zararı marifetiyle, siyaseti finanse eder. ¥ Hükümet dediğin, sermaye birikimi modeli olarak “Ahbap Çavuş Kapitalizmi”ni benimser. Bu model gereğince, “kâr” bireysel ve şirketsel, “zarar” her zaman olduğu gibi kamusaldır. ¥ Hükümet dediğin toplumun bir kesiminin “siyaset dışı” bir kesiminin de “piyasa dışı” kalmasından son derece hoşnuttur. Böyle bir oyunu, “piyasa ekonomisi” diye yutturur. ¥ Hükümet dediğin, vatandaşlarını 35 yaşında emekli eder. Sosyal güvenlik açıklarından korkmaz. ¥ Hükümet dediğin, istihdam artışı sağlamak ve işsizliği önlemek için yeni KİT’ler kurar. ¥ Hükümet dediğin, büyük şehirlerde oluşan imar rantlarını Ankara’dan paylaştırır. ¥ Hükümet dediğin, karton bankaların kurulmasına, boşaltılmasına ve tasfiye edilmesine kayıtsız kalır. ¥ Hükümet dediğin, ülkesinin uluslararası yolsuzluk endekslerinde tırmanmasına seyirci kalır. Beşeri gelişme endekslerinde, bir dizi Afrika ülkesiyle aynı kategoride yer almaktan rahatsız olmaz. ¥ Hükümet dediğin, Kopenhag ve Maastricht kriterlerini takmaz, kendi kriterlerini dayatır. ¥ Hükümet dediğin, sık sık “Taş düşebilir, ayı çıkabilir!” tarzında uyarılarla gaflet içinde olanları uyandırır. ¥ Hükümet dediğin, üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili yurdumuzda, bir “iç” ve bir de “dış” düşman üretir. Böylece, halkımızın gevşemesini ve rehavete girmesini önler. *** Hükümet dediğin, işte böyle olur!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT