BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Elli bin hata!..

Elli bin hata!..

İncillerin İlahi olmadığını söyleyen ilim adamları gerekçe olarak şunları söylemektedirler: 1. İncil’de Allah sözü olarak kabul edilecek çok az parça vardır.İncillerin İlahi olmadığını söyleyen ilim adamları gerekçe olarak şunları söylemektedirler: 1. İncil’de Allah sözü olarak kabul edilecek çok az parça vardır. 2. İncil’deki bâzı sözlerin Allah sözü değil, Peygamber sözü olduğu, onların ismi ile belirtilmektedir. 3. İncil’e kimin tarafından söylendiği belli olmayan birçok sözler eklenmiştir. 4. Havârîlerin hikâyelerine birçok masallar, efsâneler karıştığı bizzât Hıristiyan din adamları tarafından îtiraf edilmektedir. 5. Havârîlerin hazret-i Îsâ hakkındaki bildirdikleri birbirinden farklıdır. 6. İçinde hakîkî beyanlar bulunan (Barnabas İncili) gibi bâzı İnciller yok edilerek ortadan kaldırılmıştır. 7. İncil bugüne kadar pekçok defâlar dînî heyetler tarafından incelenerek değiştirilmiştir. Bu incelemeler daha devâm etmektedir. Bir rivâyete göre, bugün elde birbirinden tamâmen farklı 4000 İncil vardır. Her tetkik heyeti, bir evvelki İncil’in içinde çok ağır hatâlar bulunduğunu iddiâ etmektedir. 8. Krallar İncil’de tâdilât yapılması için emirler vermişler ve bu emirler yerine getirilmiştir. 9. İncil’in ifâdesi bir Allah kitabı ifâdesi olmaktan çok uzaktır. Hele Eski Ahid’in bâzı parçaları, çocukların yanında okunamayacak kadar müstehcendir. 10. İncil’in içinde 50.000 hatâ bulunduğunu, batılı Hıristiyan mecmuaları yazmaktadır. Bu hatâların en büyüğü olan üçlü Allah mefhumunu düzeltmek için bugün Hıristiyanlar aşırı bir gayret içindedirler. Hattâ son zamanlarda Yuhannâ İncili’nde bulunan bir cümleden bile faydalanmaya çalışmaktadırlar. Bu cümle şudur: “Yuhanna’nın birinci mektubu: Baba, kelime ve Rûhulkudüs, üçü birdir.” Burada oğul yerine “kelime” denilmiştir. 11. İncil’in bir Allah kelâmı değil, (insan eseri) olduğu nihâyet Hıristiyan din adamları tarafından da kabûl edilmiştir. Halbuki, Allah kelâmı aslı değişmez. Böyle eksik, yanlış, hatâlı kısımları bulunan, ikide birde değiştirilen ve insan eli ile yazıldığı kendi din adamları tarafından da îtiraf edilen bir kitap “Allah’ın kitâbı” olamaz. Allahın kitabında bulunması gereken nasîhat, yol gösterme, iyiyi kötüyü ayırma, dünyâyı ve âhireti tanıtma, tesellî gibi hususların hiçbiri bugünkü İncillerde yoktur.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT