BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hânedânın kanı akıtıldı!..

Hânedânın kanı akıtıldı!..

Eski Sultan Genç Osman’ın Yedikule zindanlarına götürülüşünü seyretmek üzere halk yollara çıkmıştı. O târihe kadar görülmemiş bir kalabalık oluşmuştu... Yedikule’ye gelindiği zaman vakit akşama yaklaşıyordu... O gece kan akıtılacaktı!..Sadrâzam Dâvûd Paşa’nın emriyle Yedikule’ye kadar gelen binlerce asker dağıldı. Daha sonra Dâvûd Paşa, cebecibaşına ve kalender uğrusuna dönerek; “Yanınıza sekiz cellâd alıp, Osman’ın işini bitirin. Yarına kalmasın” dedi. Sultan Osman, günlerden beri perişân vaziyette, aç ve uykusuz olduğu hâlde kendisini son nefesine kadar müdâfaa etmeye karar vermişti. On cellâdın ilk hücûmu netîce vermedi. Bire on nisbet olmasına rağmen, cellâtlar, silâhsız Pâdişâhla mücâdele edemeyeceklerini anladılar. Kementten başka silâh da kullanmak istemiyorlardı. Çünkü hânedândan olanın kanı akıtılamazdı. Pâdişâhı şehit ettiler Buna rağmen, dışarıdan balta alan cellatlara genç sultan, büyük bir ustalıkla karşı koydu. Fakat arkasından gelen bir cellat, baltası ile omuzuna vurarak fenâ şekilde yaraladı. Bu durumu fırsat bilen Cebecibaşı kemendi Osman Han’ın boynuna geçirdi ve yere düşürdü. Diğer câniler de üzerine yüklenerek genç Pâdişâhı şehit ettiler (20 Mayıs 1622). Şehit Sultanın cenâzesi o gece Topkapı Sarayına götürüldü. Ertesi gün yapılacak cenâze törenine hazırlandı. Öğle namazından sonra kılınan cenâze namazını müteâkip Sultanahmed Camii’nde babasının türbesine defnedildi. Genç Osman’ın şehit edilmesi târihimizin en acıklı olaylarındandır. Onun öldürülmesi, Anadolu’da bâzı isyânların çıkmasına sebep oldu. Millet, Pâdişâhın öldürülmesini hiçbir zaman hazmedemedi ve onun kâtillerini nefretle andı. Güneş yüzlü Sultan Sultan Genç Osman dînî ve fennî ilimlerde âlimdi. “Fârisi” mahlasıyla yazdığı şiirlerinin toplandığı Dîvân’ı vardır. Güneş yüzlü, heybetli, yüksek himmet sâhibi, bahadır bir Pâdişâhtı. Fevkalâde iyi bir binici, silâh ve harp âletlerini kullanmakta pek mâhirdi. Şecâat ve binicilikte akranı pek az olup, şirin çehreli ve güzel tavırlıydı. Gençliğinin en parlak günlerinde tahta çıkıp, tecrübeli, akıllı ve sâdık bir yardımcıya mâlik olmayışı, kendisine bu hâzin sonu hazırlamıştı. Yazmış olduğu şu beyt onun ıslâhat ve düşünceleri ile muhâliflerinin durumunu pek güzel ifâde etmektedir: Niyyetim hidmet idi saltanat ü devletime, Çalışır hâsid ü bedhâh ecel nekbetime...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT