BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yargıtay: Evlat edinmek için beyan yeterli değil

Yargıtay: Evlat edinmek için beyan yeterli değil

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlat edinen kişi dinlenmeden ve kapsamlı araştırma yapılmadan sadece evlat edinilen kişinin beyanı ile yetinilmesini usul ve kanuna aykırı buldu.ANKARA - Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlat edinen kişi dinlenmeden ve kapsamlı araştırma yapılmadan sadece evlat edinilen kişinin beyanı ile yetinilmesini usul ve kanuna aykırı buldu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin söz konusu kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Elazığ 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 37 yaşındaki bir kişinin evlat edinilmesine ilişkin açılan davayı kabul etti. Temyiz edilmediği için kesinleşen kararın kanun yararına bozulması istendi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Türk Medeni Kanunu’nun ergin ve kısıtlıların hangi hallerde evlat edinilebileceğini düzenleyen kanun maddesini hatırlatarak, aynı kanunun hakime araştırma yükümlülüğü getiren maddesine işaret etti. Söz konusu maddeye göre, “evlat edinmeye ancak esaslı sayılan her türlü durum ve şartların kapsamlı biçimde araştırılmasından ve evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verileceği” hatırlatılan kararda, “araştırmada, özellikle evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, evlat edinilenin eğitme yeteneği, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması” gerektiğine işaret edildi. Söz konusu daire, kapsamlı araştırma yapılmadan sadece evlat edinilen kişinin beyanı ile yetinilmesini ve yazılı şekilde hüküm kurulmasını ‘kusurlu ve kanuna aykırı’ buldu. Dava, kanun yararına bozuldu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT