BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 23 Nisan 1920’ye nasıl gelindi?

23 Nisan 1920’ye nasıl gelindi?

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi hükümlerine dayanarak,1 Kasım 1918’den itibaren Türk vatanının bazı yerleri işgal edilmeye başlandı. Türk Ordusu dağıtılırken, ülke içinde çeşitli ayrılıkçı örgütler ayaklanma hazırlıklarına girişmişti.> Suavi Kemal Yazgıç Temel ilke ‘bölünmezlik’ Bunun üzerine Anadolu ve Trakya’daki bazı vatanseverler 1918 yılı sonlarında “Müdafaa-i Hukuk” adı altında direniş örgütleri kurmaya başladı. Bazı aydınlar kurtuluş çarelerini düşünmekle beraber; güçleri birleştirmek, millî ve genel bir uyanış oluşturacak mücadeleyi açmak kolay değildi. Farklı düşünceler sebebiyle ülkenin hemen her yerinde, dağınıklık, çaresizlik ve genel bir karamsarlık görülüyordu. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Milli Meclisi’n derhal toplanması gerektiği ilk defa Erzurum Kongresi’nde dile getirildi. Daha sonra Sivas Kongresi’nde tekrar edilen bu talepten sonra İstanbul’un işgaliyle dağıtılmadan önce Misak-ı Milli’yi kabul eden son Osmanlı Mebusan Meclisi toplandı. Misak-ı Millî (ulusal and), daha Erzurum Kongresi sırasında biçimlenmeye başlanmış, Sivas Kongresi’nde olgunlaşmış kararlar kabul edilmişti. Temel ilke olarak da “vatanın ve milletin bölünmezliği” vurgulanıyordu. Eşyaları halk toparladı Bu kararı bir tehdit olarak algılayan müttefikler derhal harekete geçti. Meclisi Mebusan’ın 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgaliyle dağıtılmasından sonra Mustafa Kemal Paşa, başında bulunduğu Heyeti Temsiliye adına livalara bir tamim göndererek olağanüstü yetkilere sahip bir meclis için 15 gün içinde seçimlerin yapılmasını istedi. Dağıtılan Mebusan Meclisi’nin üyeleri de yeni Meclise dahil edildi. Ankara’nın o günkü şartları içinde Meclis’in toplanabileceği elverişli bir bina yok gibiydi. Sonunda, İkinci Meşrutiyet döneminde, İttihat ve Terakki Cemiyeti kulübü olarak yapılmış tek katlı bir bina uygun görüldü. Eksik kalmış yapı tamamlandı, okullardan toplanan ve halkın katkısıyla sağlanan eşyalarla donatıldı. Böylece vatan bildiğimiz topraklar için “sonun başlangıcı” tespitinde bulunanları tekzip edecek tarihi adımlar atacak olan TBMM için gerekli hazırlıklar yapılmış ve ‘Milli Egemenliğin” kalbgâhı olan TBMM’nin 85 yıllık uzun yolculuğunun ilk adımları işte böylece atılmış oldu. YARIN: TBMM’NİN TARİHİ AÇILIŞI
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT