BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk’ün Mavi Kitabı

Türk’ün Mavi Kitabı

Yazılı arşiv belgeleri ve fotoğraflar eşliğinde İsmet Binark’ın hazırladığı “Asılsız Ermeni İddiaları ve Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim” isimli kitap, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından yayımlandı. “Türk’ün Mavi Kitabı” olarak sunulan eser, Ermeni meselesini bütün boyutlarıyla ele alıp belgeliyor.> Kültür Servisi Dünya kütüphanelerinde Ermenilerle ilgili yayınların sayısı oldukça fazladır. Özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsız bir Ermeni devleti kurmak için yola çıkan güçlerin ‘sipariş ettiği’ bu kitaplar, Ermeni asıllı tarihçi ve yazarlar kadar onların etki altında bıraktığı diğer ülke aydınları tarafından da kaleme alınmıştır. Ortaya konulan iftira belgelerinin tamamına yakınının Türkiye ve Türk düşmanlığı fikri üzerinde birleşmiş olmaları, gerçeği çarpıtan rakam ve olaylarla sunulmaları dikkat çekicidir. Türk kamuoyunda, Ermeni meselesini çok iyi bilen ve konuyla ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan İsmet Binark’ın hazırladığı “Asılsız Ermeni İddiaları ve Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim” isimli kitap, Batı’da Türkleri karalayan “Mavi Kitap”a alternatif olarak “Türk’ün Mavi Kitabı” olarak, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından yayımlandı. Önemli bir kaynak Asılsız Ermeni iddialarını çürütmek gayesiyle bu kitabı hazırladığını belirten İsmet Binark, “Ermeni asıllı yazarlar ile mensup oldukları ülkelerin siyasi menfaatleri doğrultusunda, Ermeni iddialarına destek verenler, ısrarla Doğu Anadolu’nun Ermeniler’in anayurdu olduğu, Türklerin bu toprakları esas sahiplerinden zorla aldıkları ve sistematik katliamlarla onları buradan kovmaya çalıştıkları ve 1915’de de nihai amaçlarına ulaşmak için planlı bir soykırım uyguladıkları yolundaki iddia ve faaliyetlerini her gün arttırmaya ve kin kusmaya devam etmektedirler. İşte bu kitap, Avrupa ve Amerika’da Ermeni propagandasının tesiri altında kalan aydınların ve ilgililerin, tarihi gerçekleri görmeleri bakımından otantik arşiv belgelerini ve fotoğrafları ihtiva eden, bu hususiyeti sebebiyle de gözardı edilemeyecek bir kaynak eser olarak hazırlanmıştır” dedi. Binark, eserin, tarihi hakikatlerin, ilmin ve sağduyunun ışığında aydınlanmasına yardımcı olabileceğini de belirtti. Türkiye’nin haklılığı Kitabın sunuş yazısını kaleme alan ATO Başkanı Sinan Aygün, Ermeni meselesinin önemine dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri geçmişi tarihin sayfalarına gömmüş, eski düşmanlarını dostları olarak kabul etmeyi siyasetine daha uygun bulmuş onlara karşı daima dürüst davranmıştır. Her şeye rağmen, bundan sonra da aynı politikayı sürdürecektir. ATO’nun tarihe ışık tutmak amacıyla hazırlattığı bu kitap, tümüyle belgelere dayanarak siyasi çıkarlar neticesi mahkum edilmeye çalışılan Türkiye’nin haklılığını ortaya koymaktadır” diyor. Ermeni meselesinin konjoktürel bir konu olmadığını belirten ATO Meclis Başkanı Nurettin Gürgür de, eserin önemine dikkat çekerek, kitabın sayfalarında yer alan bilgilerin, belgelerin ve dokümanların iyi okunup yorumlanması gerektiğini söylüyor. “Asılsız Ermeni İddiaları ve Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim” kitabının sonuna ise mezalimi anlatan birbirinden ürpertici, yürek burkucu fotoğraflar ilave edilmiş.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT