BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kamu yatırımında kaynak ‘özel’den

Kamu yatırımında kaynak ‘özel’den

Yatırımlara ayrılan ödeneğin kısıtlanması sebebiyle yeni modeller gündeme geliyor. Bundan sonra yürütülecek projeler özel sektör kanalıyla gerçekleştirilecekANKARA- Yatırımlara ayrılan ödeneğin kısıtlanması kamu kurum kuruluşlarını yeni finansman modeli arayışına yöneltti. Bu doğrultuda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı Koordinasyonu’nda, Hazine Müsteşarlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma, Bayındırlık, Maliye ve Sağlık Bakanlıkları ile bazı büyükşehir belediyeleri yetkililerinden oluşan Komite, kamu yatırımlarına finansman modeli arayış çalışmalarına başladı. Bu yönde başlatılan çalışmalar, bütçedeki aşırı borç yükü sebebiyle her geçen yıl kamu yatırım ödeneklerinin kısılması sonucu yeterli kaynak sağlanamayan kamu yatırımları için hükümetin iktidara geldiği günlerde uygulamaya almış olduğu, “Acil Eylem Planı” çerçevesinde yürütülecek. Yapılacak çalışmalarda özellikle alt yapı projeleri için özel sektörün de katılacağı yeni finansman modellerinin araştırılması da ele alınacak. Son söz kabinenin Kamu yatırımları için yapılacak finansman modellerine yönelik araştırmaların sonuçları ilgili komite tarafından ayrıntılı bir şekilde gözden geçirildikten sonra, Türkiye’de uygulanabilecek veya Türkiye’nin şartlarına uygun olabilecek model tespitleri yapılacak. DPT Koordinasyonu’nda çalışacak komitenin alacağı sonuç raporu, DPT Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı vasıtasıyla Bakanlar Kurulu’na iletilecek. Konuya yakın kaynaklar, Türkiye’ye özgü kamu yatırımlarında uygulanacak yeni finansman modellerinin hukuki alt yapısının oluşabilmesine Bakanlar Kurulu’nca karar verileceğini ifade ediyorlar. Bakanlar Kurulu’nun öncelikle komitenin yaptığı çalışmalar sonucu tespitlerini içeren raporu gözden geçirerek, hangi finansman modellerinin nasıl uygulanacağı konusunda onay verileceği ifade ediliyor. Daha sonra, Bakanlar Kurulu’nun onayladığı finansman modellerine işlerlik kazandırabilmek için kanun gücünde Kararname veya gerekirse TBMM’ye yasa teklifi götürülebileceği bildiriliyor. 4 ayrı model incelendi Komitenin yapmış olduğu ilk toplantı üzerine aldığı bilgilere göre, gelişmiş Batılı ülkelerde büyük alt yapı projelerinin finansman teminine yönelik yapılan araştırmalar sonucunda, 4 önemli modelin incelemeye alındığı tespit edildi. Bunlar, İşletme Hakkı Sözleşmesi, Kiralama Sözleşmesi, İmtiyaz Sözleşmesi ve Yap-İşlet (Yİ) Sözleşmesi modelleri oluyor. Bu modellerin daha önce de Türkiye’deki kamu yatırımları için uygulamaları yapılmış ancak uygulamalarda bazı hukuki sıkıntılar yaşanmıştı. > Nevzat Ozan
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT