BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kosova konusunda yanlış hesaplar

Kosova konusunda yanlış hesaplar

Sırp kasabı Miloşeviç üç yıl boyunca Bosna’da 200.000 Müslümanı katletti.Sırp kasabı Miloşeviç üç yıl boyunca Bosna’da 200.000 Müslümanı katletti. Bundan cesaret alarak NATO’nun yine işe karışmayacağını hesap ederek Kosova’ya da saldırdı. Burada etnik temizlik yapmak ve Kosova’da tek bir Müslüman Kosovalı bırakmamak hesabını yaptı. Miloşeviç uzun süre Batılı diplomatları uyuttu. Fakat bu hesaplar yanlış çıktı. NATO neredeyse bir aydır Sırpları havadan ve denizden vurmaktadır. Fakat sırf hava harekatı ile bir yere varılamayacağı aşikardır. Yugoslav Fedarasyonu’nun diğer üyesi Karadağ ise Sırbistanı desteklememektedir, fakat Miloşeviç burada da bir darbe ile kendine taraftar adamları iş başına geçirmek ve Batı taraftarı seçilmiş hükümeti iktidardan uzaklaştırmak istemektedir. NATO Miloşeviç’i istediği şiddette bombalayamamaktadır. Bu kötü hava şartları, akıllı Sırp taktikleri, pilotların hayatlarını tehlikeye atmamak gibi sebeplerden ileri gelmektedir. Miloşeviç Kosovalı yüzbinlerce Müslümanı ya öldürmekte ya kadınlara tecavüz ettirmekte ya da sürmektedir. NATO bombalamayı bırakıp savaşı durduracak mı? Savaşın tek taraflı NATO tarafından durdurulması NATO’ya inanırlılığın bitmesi demektir. Clinton ve ABD böyle bir durumda çok sıkıntıya düşeceklerdir, yeni bir savaş tehlikesinde artık bir koalisyon kurmaları çok güç olacaktır. NATO uçakları sivillere zarar vermemek için hedefleri gözle görüp bombalarını öyle atmaktadırlar, kötü hava ise pek çok NATO uçağının üslerine bombalarını atmamış olarak dönmelerine sebep olmaktadır. Beyaz Saray’da bombalamanın bir savaş olup olmadığı, Sırpların Kosovalılara yaptıklarının bir soykırım teşkil edip etmediği tartışılmaktadır. Sadece Clinton kararlı bir lider durumundadır. Alman Başbakanı Gerhard Schröder beş maddelik bir barış planı sunmuştur. Buna göre hava akınları durdurulacak, Kosova’ya Birleşmiş Milletler askeri yerleştirilecek, Kosova Kurtuluş Ordusu dağıtılacak vs. Bu planın Miloşeviç’in çok işine geleceği aşikardır. Şimdi Kosova konusunda şöyle ihtimaller düşünülmektedir. 1) Kara savaşını başlatmak ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ve Senatör John Merain kara savaşından yanadırlar. Buna karşılık ABD Savunma Bakanlığı Kosova yollarının Sırp mayınları ile dolu, köprülerin de patlayıcılarla döşeli olduklarını ayrıca kara kuvvetlerinin bölgeye ancak Sırpların bütün Kosovalı Arnavutlardan temizledikten sonra gelebilecekleri öne sürülmektedir. İkinci ihtimal bombalamayı artırmaktır. Bu NATO’nun tercih ettiğidir. Bu ihtimalin lehinde olarak hava akınları, Miloşeviç’i NATO ağır kayıplar vermeden sıkıştırmaktadır denilmektedir. Buna karşı olanlar sadece bombalamanın Sırpları Kosova’dan çıkaramayacaklarını söylemektedirler. Üçüncü ihtimal Kosova Kurtuluş Ordusunun (KKO) silahlandırılmasıdır. (KKO) fakirce silahlanmış 30.000 kişiden ibarettir. İki Amerikalı senatör bunlara 25 milyonluk askeri yardım verilmesi için kanun hazırlamaktadırlar. NATO bu fikre karşıdır, zira KKO silahlanırsa şiddetli bir iç savaş çıkar düşüncesindedir. Dördüncü ihtimal tekrar müzakerelere başlamaktır. Miloşeviç, Rusya Başbakanı Yevgeni Primakov’a “NATO bombalamayı durdurursa müzakerelere başlayabiliriz” demiştir. Buna artık Kosovalı Arnavutların Sırp yönetiminde yaşayamayacakları şeklinde cevap verilmektedir. Beşinci ihtimal Miloşeviç’i hedef almak ve onu yıkmaktır. “Miloşeviç Yugoslavya dağıldıktan sonra bütün savaşları çıkartandır, denilmektedir. Buna karşı NATO bombalarının Miloşeviç’i bir kahraman yaptığı ve yıkılırsa yerine geçeceklerin ondan da beter olabilecekleri ileri sürülmektedir. Altıncı ve son ihtimal NATO’nun tek taraflı bombalamayı bırakmasıdır ki bu hemen hiç düşünülmemektedir. Bu NATO’nun yenilgisi demektir. ABD hava akınlarının daha 2 hafta kadar sürebileceğini ve bunun Miloşeviç’i yıkmak için yeterli olduğu görüşündedir. Herşeyi hesaplayan fakat ülkesi yanıp yıkılan Miloşeviç bir hususu daha hesaplayamamıştır. Binlerce Kosovalı Arnavut çocuğu babalarının annelerinin öldürüldüğünü, türlü vahşetin gözleri önünde cereyan ettiğini görmüşlerdir ve görmektedirler. Bunlar ileride Miloseviç’ten ve Yugoslavya’dan intikam almak isteyecek bir nesil teşkil edeceklerdir. Barış Balkanlara çok geç geleceğe benzemektedir. Hitlerin azgınlıkları yanına kâr kalmadığı gibi Miloşeviç’in vahşeti de son bulacaktır, medeni dünya bunu gerçekleştirecek güçte ve azimdedir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT