BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ATO: Türkiye gole susamış takım gibi

ATO: Türkiye gole susamış takım gibi

Tam 170 ayrı kategoride ülkemizin dünya ligindeki skorlarını mercek altına alan ATO’nun raporunda ilginç sonuçlar yer alıyor. Rapora göre Türkiye, “Süper ligde gol sıkıntısı çeken bir ülke” durumunda bulunuyor.ANKARA- Ankara Ticaret Odası (ATO), 170 ayrı endeksi bir araya getiren ve dünya liglerinde Türkiye’nin yerini araştıran “Dünya Ölçeği Türkiye Gerçeği” adlı raporu, Türkiye’nin ilginç skorlarını ortaya koydu. Dünya Bankası, OECD, IMF, Birleşmiş Milletler, FAO, CIA, Dünya Ekonomik Forumu gibi çok sayıda uluslararası kuruluş tarafından hazırlanan endekslerden faydalanılarak hazırlanan rapora göre, nüfus bakımından dünyada 17. sırada bulunan Türkiye, nüfus yoğunluğu en yüksek ülkeler sıralamasında 80., en geniş topraklara sahip ülkeler sıralamasında 36., kentlerde yaşayan nüfus miktarında 13. sırada bulunuyor. Dünyada, krom, bor rezervinde birinci, altın ve toryum rezervinde 2., mücevher üretiminde 5., civa, jeotermal enerji ve mermer üretiminde 7., mermer ihracatında 8., çelik üretiminde 9., kömür üretiminde 15’inci sırada olan Türkiye, ekonomik büyümede 16’ncı, ekonomik büyüklük olarak satınalma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) 18’inci, GSYH’da 21’inci sırada bulunuyor. Türkiye, buna karşılık, dış borcun milli gelire oranında dördüncü, gelişmekte olan ülkeler içinde en borçlu ülkeler liginde beşinci, gelir dağılımı bozukluğunda 55’inci, kişi başı milli gelirde 65’inci sırada yer alarak ekonomik büyüklüğü ile çelişki oluşturan kötü skorlara imza atıyor. İsrafta birinciyiz İsrafta dünya rekorunu elinde bulunduran Türkiye, günde ortalama 4 saat televizyon izleme oranıyla dünya ikinciliğini alırken, en çok telefonla konuşan ülkeler sıralamasında altıncı, kablolu telefon abone sayısında ise 13’üncü sırada bulunuyor. En çok resmi tatil yapan ülkeler liginde ise Türkiye yıllardır dünya üçüncülüğünü kaptırmıyor. Rapora göre Türkiye, çocukların gelişiminde önemli bir yer tutan yumurta üretiminde dünyada 14’üncü sırada bulunuyor ama iş, kişi başına tüketime geldiğinde 88’inci sıraya geriliyor. Arı varlığında dördüncü sırada yer almasına karşılık Türkiye, bal üretiminde yedinci sırada yer alıyor. Türkiye, kayısı, fındık, incir, kiraz üretiminde birinci, buna karşılık orman tahribatında ikinci sırada. İnek sütü üretiminde sekizinci, ilaç üretiminde 18’inci sırada bulunan Türkiye, aynı alandaki farklı liglerde karamsar bir tablo çiziyor. Buna göre Türkiye, sağlık hizmetlerinin ulaşabildiği insan sayısı sıralamasında 96’ıncı, sağlık hizmetlerinin eşit ve adil dağılımında 109’uncu sırada. İhracatta 30. sıradayız Türkiye dünyada ithalatta 22’nci, ihracatta 30’uncu, cari açıkta ise altıncı sırada yer alıyor. Buna ek olarak Türkiye, çimento ihracatında ikinci, tekstil ihracatında üçüncü, ayakkabı sanayiinin ticaret hacminde dokuzuncu, hizmet sektörü ihracatında ve genel ticaret hacminde 28’inci, hizmet sektör ithalatında 40’ıncı sırada bulunuyor. Üretimler liginde ne durumdayız? ATO’nun raporuna göre üretimler liginde Türkiye, birbiri ardına rekorlara imza atıyor. Karpuz ve zeytin üretiminde 2., zeytinyağı, ayçiçeği, sebze üretiminde 4., koyun, keçi sayısı, çay, pamuk, vişne üretiminde 5., soğan, yün, üzüm üretiminde 6., katır sayısı, limon ve buğday üretiminde 7., hububat, ayçiçeği, çavdar, badem üretimi ile eşek sayısında 8., at sayısında 12’nci, sığır sayısında 14’üncü sırada yer alıyor. Türkiye, GAP projesiyle de dünyada sekizinci büyük yatırıma sahip bulunuyor. Taşıt sayısında dünyada 15’inci sırada bulunan Türkiye, araç sayısına göre trafik kazası oranında ise ikinci, iş kazası oranında üçüncü sırada bulunuyor. Aygün: Golü hep kendimize atmışız Raporla alâkalı değerlendirmelerde bulunan ATO Başkanı Sinan Aygün, Türkiye’nin dünya liglerindeki konumunun çelişkilerle dolu olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’ye dışardan bakan bir göz, olağanüstülüğü ve hayal kırıklıklarını aynı anda görür” dedi. Türkiye’nin süper ligde gol sıkıntısı çeken bir ülke görünümünde olduğunu ifade eden Aygün, “Gol atacağım derken gölü hep kendi kalesinde görmüş” dedi. Sinan Aygün, “Hesaplamalarımıza göre Türkiye 15 kez krize girmeyip küçülme yıllarını sıfır büyüme ile kapatmış olsaydı dahi, bugün kişi başı millî gelir 12 bin 650 dolar olacaktı” şeklinde konuştu. Bürokraside ön sıralar bizim Türkiye bürokratik engellerde de dünyada ön sıralar için yarışıyor. 81 idari bölüm sayısıyla idari bölüm endeksinde 5. sırada olan Türkiye, bürokrasisi en engelleyici ülke endeksinde 13’üncü durumda bulunuyor. Türkiye, AB kapısında en fazla bekleyen ülkeler sıralamasında, istihdam üzerindeki vergilerde, en pahalı akaryakıt fiyatında, dolaylı vergilerin oranında, endüstriyel üretimde ve imalat sektörleri sıralamasında 25’inci, kayıt dışı ekonomide 29’uncu, enflasyon liginde 30’uncu, öğrenci başına yapılan eğitim harcamasında ve rekabet endeksinde 55’inci, yabancı yatırımda 57’nci sırada bulunuyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT