BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Beş Padişah gördü! Abdülmecid Efendi

Beş Padişah gördü! Abdülmecid Efendi

1604 senesinde Sivas’taki Şemsiyye Dergâhı Şeyhi ve “Kara Şems”in dâmâdı Receb Efendi vefât edince, Abdülmecid Efendi onun vazifesini yürüttü. İlim ve irfândaki şöhretini duyan Sultan III. Mehmed Han onu İstanbul’a dâvet etti...Sultan Üçüncü Mehmed Han, kendi el yazılarıyla şu mektubu yazarak Sivaslı Abdülmecîd Efendiyi İstanbul’a dâvet etti: “Fazîlet ve kerâmet sâhibi Abdülmecîd Efendi! Merhûm amcanız Şemseddîn Efendi’nin, Eğri Seferinde maddî ve mânevî çok yardımlarını gördüm. Döndükten sonra İstanbul’da kalmasını istemiştim. Fakat o arzu etmeyince, ihtiyârlığı sebebiyle memleketine gitmesine izin verdim. Şimdi sizin söz, fiil ve diğer özelliklerinizle ona tam olarak benzediğinizi duydum. İstanbul’u teşrifinizi cân-ü gönülden istiyorum. Hatt-ı şerîfim size ulaştığı zaman ihmal etmeyesiniz!..” İlk vaazı Ayasofya’da Bu mektup üzerine Abdülmecîd Efendi İstanbul’a geldi. İlk vaazını Ayasofya Câmii’nde verdi. Bir müddet Ayasofya civârında oturdu. Sonra kendisine talebe olan Reis-ül-küttâb La’lî Efendinin hediye ettiği, Eyüb Nişancası’ndaki bahçe içindeki eve yerleşti. Dâr-üs-seâde ağalarından Mehmed Ağa tarafından, Çarşamba’da yaptırılan Mehmed Ağa Dergâhında, insanlara doğru yolu anlatmakla vazifelendirildi. Şeyhülislâm Sun’ullah Efendi tarafından câmi hâline getirilen Atpazarı’ndaki Hüsam Bey Mescidinde de “Cumâ Vâizi” olarak vazife yapıp, insanlara hak ve hakîkati anlatmaya devâm etti. İstanbul halkının vaaz ve nasîhatlerine gösterdiği yüksek alâka üzerine, Şehzâde Câmii’ne vâiz olarak nakledildi. Bir müddet orada insanlara yüce dînimizin emir ve yasaklarını, Sevgili Peygamberimizin güzel ahlâkını anlattıktan sonra, Yavuz Sultan Selim Câmii’ne Cumâ Vâizi olarak görevlendirildi. Sultan Selîm civârında bir mescid ve Sivâsî Dergâhını inşâ ettirip, hizmete devâm etti. Sultan Ahmed Câmii yapılırken, temel atma merâsiminde bulunup, duâ etti ve temele ilk taşı koydu. Sultan Ahmed Câmii’nin yapımı tamamlanıp ibâdete açılınca, ilk vaazı Abdülmecîd Efendi yaptı. Ölünceye kadar bu câminin vâizliğini yürüttü. Hazret-i Ömer’in kılıcı! Üçüncü Mehmed, Birinci Ahmed, Birinci Mustafa, Genç Osman ve Dördüncü Murâd Han devirlerinde yaşadı. İnsanlara hep hakkı tavsiye edip, kötülüklerden sakındırdı. İlmi, irfânı ve olgunluğuyla sultanlar ve diğer devlet erkânı yanında büyük bir nüfûz sâhibi oldu. Pâdişâh ve diğer devlet erkânı, önemli hususlarda sık sık görüşlerine başvururlardı. “Karayazıcı” ve “Uzunbölükbaşı” isyanlarının bastırılmasında önemli rolü olmuş, hükümete faydalı tavsiyelerde bulunmuştu. Sultan Dördüncü Murâd Hân’a Bağdât’ın İranlılardan geri alınacağını müjdelemiş, Pâdişâh sefere çıkarken de hazret-i Ömer’in kılıcını beline kuşatmıştır...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT