BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dar gelirliyi rahatlatıcı icraatlar da yapılmalı

Dar gelirliyi rahatlatıcı icraatlar da yapılmalı

AK Parti iktidarının küçümsenemeyecek projelere imza attığını, bir nebze vicdanı olan hiç kimse inkar edemez. Parametreler güzel; ama kara deliklerin önemli miktarda kapanmadığı da bir gerçek.AK Parti iktidarının küçümsenemeyecek projelere imza attığını, bir nebze vicdanı olan hiç kimse inkar edemez. Parametreler güzel; ama kara deliklerin önemli miktarda kapanmadığı da bir gerçek. Makro ekonomik göstergelerde, halkın çoğunluğunu tatmin edecek ilerlemeler sağlanırsa, iktidara olan destek daha da artacaktır. İç ve dış borç stoku, yüksek orandaki işsizlik, cari açık, bütçe açıkları, ücretlerin düşüklüğü, ekonomik ve sosyal yatırımların yetersizliği başarıları gölgelemektedir. İç ve dış borcun sıfırlanması için acilen çözümler bulunmalı; gerekirse halkın gönüllü bağış ve yardımları da dikkate alınmalıdır. Göçü önlemek için, yerinde çözümle, köylülere yeni teşvikler verilmeli, gerekirse o kesimden vergi alınmamalı. Kamu çalışanlarının durumu mutlaka düzeltilmeli, verimli çalışma için asgari bir hayat standardı sağlanmalıdır. Belediye sınırları dışındaki hazine arazileri işletilmek kaydıyla vatandaşa verilmeli; bu şekilde işsizlik ve üretim için yeni çözümler düşünülmeli. Toplu yaşam mekanlarında, özellikle kahvehanelerde sigara içilmesi yasaklanmalı, halkın sağlığını koruyucu tedbirler geliştirilmeli, tedavi için kamunun uğrayacağı zararlar da bu şekilde asgariye indirilmelidir. Büyük şehirlerdeki toplu taşıma problemleri giderilmeli, trafik sıkışıklığının yol açtığı işgücü ve milli servet kayıpları ortadan kaldırılmalıdır. İş kazalarının azaltılması için sıkı tedbirler alınmalı, vatandaşın can kaybı veya sakat kalması önlenmelidir. Sokak çocukları ve bakıma muhtaç olanlar için devletin şefkat eli daha çok uzatılmalı. Demir yolları, deniz yolları ve hava yolları yeni yatırımlarla cazip hale getirilmeli; karayollarındaki yoğunluk bunlara kaydırılmalıdır. Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunmaları ve daha iyi yetişmeleri için stratejik projeler devreye sokulmalı. Bütçe üzerindeki faiz yükü azaldıkça, bu projelere ve başkalarına fazlasıyla kaynak bulunabilir... > Necdet Akman Engelli vatandaşlar için ne yapıyoruz? Türkiye’de kaç engelli vatandaşın bulunduğunu hiç düşündük mü? Her yıl sadece trafik kazaları sonucu sakat kalan vatandaşların sayısını hiç merak ettik mi? Allah korusun, birgün bizim de aynı duruma maruz kalabileceğimizi aklımıza getiriyor muyuz? Şimdi sakat olanların çoğunun sonradan bu hale geldiğini biliyor muyuz? 10-16 Mayıs arası Sakatlar Haftası, bu vesileyle körelmiş bazı duygularımızı canlandırmayı denesek... Engelli vatandaşlara hayatı biraz daha kolaylaştırmak için çeşitli adımlar atılmış. 1958’de Felçliler Derneği kurulmuş, aynı dernek 1960 yılında Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) adıyla yoluna devam etmiş, 1963 yılında da kamu yararına çalışan dernekler statüsüne alınmış... TSD bugün ülke genelinde 60 şube ile engelli vatandaşlarınıza hizmet vermeye çalışmakta. Bu insanlar için bizim de yapacaklarımız olamaz mı?.. (Tel: 0212 52149 12) Tel: 0 212 454 38 22 Fax: 0 212 454 31 00
Kapat
KAPAT