BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Boşanma kararı için iki taraf da dinlenecek

Boşanma kararı için iki taraf da dinlenecek

Yargıtay, boşanma davalarında her iki tarafın dinlenilmemesini bozma nedeni saydı.ANKARA- Yargıtay, boşanma davalarında her iki tarafın dinlenilmemesini bozma nedeni saydı. Alanya’da karara bağlanan bir boşanma davasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kanun yararına bozulması talebini, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi sonuçlandırdı. Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesinde, en az 1 yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceğinin öngörüldüğü belirtildi. Hakime geniş yetki ‘’Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin bizzat tarafları dinleyerek, iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocuklarının durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir’’ denilen kararda, hakimin, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak, gerekli gördüğü değişiklikleri yapabileceği ve bu değişikliğin kabulü halinde boşanmaya hükmolunacağı kaydedildi. Oybirliğiyle bozuldu Kararda, şu görüşlere yer verildi: ‘’Taraflar hazır bulunup bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise taraflardan delilleri sorulup toplanması sonucunda, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının Medeni Kanun’un 184. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davalı dinlenilmeksizin davacının beyanı ile yetinilerek eksik inceleme ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.’’ Kararda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427/6. maddesine dayalı olarak kanun yararına bozma isteğinin oybirliğiyle yerinde görüldüğü belirtildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT