BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Saint Barthelmy katliamını yapanlar

Saint Barthelmy katliamını yapanlar

Avrupa’nın birçok devletinin yasama organları, sanki kendi iç meselelerini halletmiş gibi, son yıllarda Ermenilerle can ciğerler.



Avrupa’nın birçok devletinin yasama organları, sanki kendi iç meselelerini halletmiş gibi, son yıllarda Ermenilerle can ciğerler. Halen birçok Avrupa ülkesinde, 13-16 yaş grubunda bulunan kız-erkek gençlerin % 35’i uyuşturucu bağımlısı haline gelmişlerdir. Bu yaş grubunun üstünde ise oran, % 50’leri bulmuştur. Bir millet için, bu yazdıklarım istikbal karartan manzaralardır. Milletlerine bu suçlarını unutturmak ve hedef saptırmak için, Osmanlı devleti Ermenilerin soyunu kırdı diye bir kampanya başlatanlara çanak tutuyorlar.. Böyle bir soykırım, 950 senelik Türk Ermeni ilişkilerinde hiçbir zaman yaşanmamıştır. Ruslar Ermenilere soykırım uyguladı. Ama tıs yok. Bizans Ermenilere soykırım yaptı hiç ses yok. Ermeni ihtilalci çeteleri, kendilerine peki demeyen kendi dindaşları binlerce Ermeni’yi vahşice öldürüp, mallarına kondular hiç gündeme gelmez. Öyleyse bu meselenin gündeme taşınmasının sebebi, Ermeni haklarını aramak değil, bu bahane ile Türkleri suçlamak. Papanın destek ve teşviki ile, 1572 senesinde Paris’te Ana Kraliçenin uygulamaya koyduğu ve bir gecede 40.000 Ortodoks’un katledildiği Saint-Barthelmy vahşetini ağzına alan hiç yok. Aynı Fransa neredeyse Ermeni heykeli dikmediği şehir bırakmadı. Sene 1572... Fransa tahtında genç kral IX Charles oturmaktadır. Annesi yani Ana Kraliçe Katherine, aynı zamanda, Roma’daki Papa XI’inci Leon’un kız kardeşidir. Koyu bir Katoliktir. Fanatiktir. Kendi yolundan başka hiçbir inanca hayat hakkı tanımamaktadır. Onun bu tutumunda sık sık yazıştığı ağabeyi Papa Leon’un büyük tesiri vardır. Papa özel müneccimini kız kardeşine gönderir. Müneccim Roccoyeri Ana Kraliçenin sözlerine inandığı tek insandır. Fransa’nın bir bölümünde etkili olan Navar Kralı Henry Ortodoks idi. Bu durum ise, Fransa’nın din bütünlüğünü zedeliyordu. Bu Ortodoksları ortadan kaldırmak için, ustaca planları Papa yapmıştı. Müneccim Roccoyeri günlerdir, gökyüzünde bir “işaret” arıyordu. Nihayet bir gün Ana Kraliçeye müjdeyi verdi: “Efendim yıldızlar size müzaheret ediyor. Ruhül Kudüs sizden yana!..” Ana Kraliçenin ekibi o gece Paris’teki bütün Ortodoks evlerini tesbit edip kapılarını işaretlediler. Mutaassıp Katolikler grubu iş başında idi. O gün 24 Ağustos 1572 ve Katoliklerin en mukaddes bildikleri Saint Barthelmy yortusu günü idi. Gece yarısını biraz geçe, Saint Germen Qukcer Kilisesinin çanları çalmaya başlayınca, sokaklarda ellerinde meşaleli binlerce insan beliriverdi. Bu meşalelerle, işaretli evleri tutuşturuyorlardı. Ev halkından korku ile sokağa fırlayanları ise en vahşi usullerle sokak ortasında katlediyorlardı. Bu cinayeti işleyenlerin arasında fanatik yaşlı hanımlar bile vardı. Victor Hugo’nun ifadesi ile “o sakin yaz gecesinde, gökteki yıldızlar sarı değil kızıl renkli görünüyorlardı. Saint nehri ise kıpkızıl bir renkte akmaya başlamıştı...” Protestan asilzadeleri, genç kral Charles’ın gözleri önünde parçalanıyordu. Bu manzaradan kral aklını yitirdi ve onbeş gün sonra deli olarak öldü. Bütün bu vahşet günlerinde, Paris nüfusunun beşte biri katledilmişti. Bu cinayeti planlayan Papa Leon’un, Ana Kraliçeyle yazışmalarının birer sureti Vatikan’da saklanmaktadır. Ortodoks olan Yunan, Ermeni ve Rusların; dinlerinin namusu uğruna bunu Papa’dan istemelerini beklemekteyiz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT