BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşte ev ödevlerimiz...

İşte ev ödevlerimiz...

IMF’yle imzalanan Niyet Mektubu’na göre yeni dönemde, KİT’lerdeki atıl istihdam giderilecek ve sınırlı sayıda yeni personel alımı gerçekleştirilecek. Ayrıca işsizliği azaltacak ve yatırım ortamını iyileştirecek yapısal reformlar da hemen yürürlüğe konulacak.Niyet Mektubu’na göre, kamunun borçları azaltılacak, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı korunacak ve enflasyonun tek haneli seviyelere gerilemesi sağlanacak. Ayrıca, IMF’den kaynak kullanımını sona erdirmek için uluslararası rezerv konumumuz güçlendirilecek. ANKARA- Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan Niyet Mektubu’yla Türkiye’nin yeni dönemde yapması gereken konu başlıkları da belli oldu. Niyet Mektubu’na göre KİT’lerde, atıl istihdamın giderilmesinde belirlenen hedefleri aşan işletmeler ile uzman kadrolara ilişkin sınırlı istisnalar hariç her bir işletmede, bir önceki yılda işten ayrılanların “en fazla yüzde 10’u kadar” yeni personel alımı yapılabilecek. Hedeflere ulaşabilmek için uygulanacak tedbirler ise şöyle: “Kamu borcunda, orta vadeli borç azaltma stratejisi çerçevesinde faiz dışı fazla vermeye devam ederek, daha fazla düşüş temin edilecek, açık enflasyon hedeflemesine geçilerek ve Merkez Bankası’nın bağımsızlığı korunarak, enflasyonun düşük tek haneli seviyelere gerilemesi sağlanacak, finansal sistemin istikrarı korunurken, sistem daha güçlü bir yapıya kavuşturulacak. Sosyal güvenlik sistemini sağlam temeller üzerine oturtacak, kayıtdışı ekonominin hacmini küçültecek, işsizliği azaltacak ve yatırım ortamını iyileştirecek yapısal reformlar yürürlüğe konulacak ve IMF’den kaynak kullanımını sona erdirmeye hazırlanmak amacıyla uluslararası rezerv konumumuz güçlendirilecek.” Enflasyon hedefi kolay Mektup’ta, mücadelede yakın zamanda kaydedilen başarı, güçlü Türk Lirası ve enflasyon beklentilerindeki gerileme dikkate alındığında, enflasyonda bu yıl için yüzde 8 olarak belirlenen hedefe rahatça ulaşacağı belirtiliyor. Vergi politikasında yapılacak değişiklikler faiz dışı fazla hedefiyle uyumlu olacak, diğer yandan da ekonomide önemli yer tutan kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasını sağlayacak güçlendirilmiş vergi idaresi daha yüksek gelir tahsilatının yolunu açacak. Bu tedbirler neticesinde, kamu sektörü genel açığının 2007 yılına kadar sıfıra yaklaşması bekleniyor. Öte yandan Emeklilik sisteminin açığının, uzun vadede GSMH’nin yüzde 1’inin altına indirilmesini amaçlanıyor. Planlanan tasarruflar, tüm emeklilik aylıklarını çalışma hayatı boyunca elde edilen kazançlar bazına oturtan birleştirilmiş emeklilik aylığı formülünün kullanılması, ana emeklilik parametrelerinin değiştirilmesi, prim tabanının genişletilmesi ve kanuni emeklilik yaşının uzayan yaşam süresine göre ayarlanması ile sağlanacak. Mektup’ta, emeklilik reformuna ilişkin kanunun Haziran ayı sonuna kadar TBMM’den geçmesinin beklendiği belirtildi. Vergide reform eylülde Niyet Mektubu’nda, vergide kapsam ve uyumun iyileştirilmesi ve gelirlerin artırılması amacıyla, gelir vergisini reforma tabi tutacak yasanın 2005 yılı eylül ayına kadar Meclis’e sunulması planlanıyor. Özellikle gelir vergisini reforma tabi tutacak yasayla, gelir vergisi tabanının genişletilmesi, ücret ve ücret dışı tarifelerin birleştirilmesi, gelir dilimi sayısının azaltılması ile vergi mükellefleri ve gelir idaresinin üzerindeki uyum yükünü azaltmak için, “gider indirimi sistemi” yeniden yapılandırılacak. Ayrıca, program dönemi boyunca “KDV oranları veya kapsamının değiştirilmeyeceği” de kaydedildi. Bürokrasiyi bitireceğiz Yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından, şirket kurmak için gerekli olan sürenin 1 haftanın altına düşürülmesi ve bazı durumlarda 1 güne indirilmesinin önemi vurgulanan Mektup’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan kuruluş ve işletme belgesi alınmasına ilişkin işlemlerin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemenin uygulamaya girmesiyle, gerekli belge sayısının 18’den 3’e, onay süresinin ise 30 güne düşürüleceği kaydedildi. Şirketler Hukuku’nun Avrupa Birliği düzenlemeleriyle daha uyumlu hale getirilmesini sağlamak amacıyla, yeni Ticaret Kanunu hazırlıklarının sürdüğü anlatılan Mektup uyarınca, gümrüklerdeki otomasyon sistemiyle ithalat ve ihracat işlemleri ise basitleştirilerek hızlandırıldı. Kredinin şartları IMF’yle gerçekleştirilen yeni stand-by ile 10 milyar dolarlık kredi sağlandı. Kredinin ilk kısmı hemen Türkiye’nin kullanımına bırakılacak. Kalan bölümü de her biri 837.5 milyon dolarlık 11 eşit parça halinde verilecek ve 4 yıl vadeli olacak. Bunun 2 yıl 3 ayı geri ödemesiz olacak. Eğer 1 artı opsiyon kullanırsak 3 yıl 3 ay ödemesiz, 5 yıl vadeli hale gelecek. Onaylanan Niyet Mektubu’nda IMF’ye 2006 yılında yapılacak 3.80 milyar dolar geri ödeme, erken ödeme yerine normal ödeme takvimine alınarak 2007 yılına kaydırılmıştı. Bu erteleme de ek bir finansman kaynağı olarak değerlendiriliyor. Güçlü politika ile performans değişimi Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Rodrigo de Rato, İcra Direktörleri Kurulu’nun onayından sonra yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin ekonomik performansı bir kuşaktır en güçlü döneminde” dedi. Son 3 yılda büyümenin ortalama yüzde 8 olduğunu, enflasyonun 30 yılı aşkın zamandır en düşük düzeyi olan tek hanelere düştüğünü belirten Rato, “IMF destekli bir önceki program altındaki güçlü politika uygulaması, bu etkili performansı artırdı. AB’nin üyelik müzakereleri başlatma kararıyla birlikte bu, Türkiye’nin ekonomik görünümünde büyük bir değişime işaret ediyor” dedi. Rato, “Güçlü politikalarıyla Türk yetkililer, Türkiye’nin ekonomik performansını değişimden geçirdiler. Şimdi Türk yetkililerin önündeki mesele son başarısının sürmesi ve bu başarının üzerine yenilerinin inşa edilmesi için yeni program tam uygulanmalı” ifadesini kullandı. IMF asgari ücrete dokunmayacak Uluslararası Para Fonu IMF’nin Avrupa bölgesi kıdemli danışmanı Rıza Moghadam, IMF İcra Direktörleri Kurulu’nun onayladığı Türkiye’nin yeni stand-by programında, asgari ücretin azaltılması yönünde bir düzenleme bulunmadığını bildirdi. 3 yıllık 10 milyar dolar tutarındaki stand-by programının, Türkiye’nin ortaya koyduğu olağanüstü ekonomik performansın sonucu olduğunu bildirdi. Türkiye’nin özellikle faiz dışı bütçe fazlasının GSMH’ye oranının yüzde 6.5’te tutulmasını çok etkileyici bulduğunu belirten Moghadam, işsizlik konusuna çözüm getirilmesinin hem Türk halkı hem de programın başarısı bakımından önemli olduğunu vurguladı ve “Geçen yıl Türkiye’de sağlanan iş imkanı çok etkileyici düzeyde. Bu yıl daha fazla imkan sağlanacak” diye konuştu. Babacan: Şimdi sıra istihdamda Devlet Bakanı Ali Babacan, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 3 yıllık yeni stand-by programında geri ödeme opsiyonlarının her zaman olduğunu söyledi. 2007 ve sonrası ile ilgili geri ödemelerde talepleri olmadığını da belirten Babacan, “Niyetimiz bunun IMF’den mali kaynak kullanımını içeren son IMF anlaşması olması yönünde. 3 yıl için de kesin karar vermek istemeyiz. Şu anki niyetimiz o yöndedir” dedi. Türkiye’nin 2005’ten itibaren yepyeni bir döneme girdiğini, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığını belirten Babacan, “Bundan sonra istihdamı artırmaya odaklanacağız. İstihdam artırıcı reform programı çerçevesinde özel sektörün yatırımlarının önü açılacak, yatırım ortamı daha da iyileştirilecek, mikro adımlar atılacak. İstihdam kapısı, kamu değil, özel sektör olacak” diye konuştu. Vergi reformu ile kayıt dışı ile mücadelenin artırılıp vergi tabanının genişletileceğini, vergi işlemlerinin sadeleştirileceğini, bankacılık sisteminin genişlemesinin önündeki engellerin kaldırılacağını, enflasyon hedeflemesine de 2006 yılı başında geçileceğini anlatan Babacan, enflasyon hedefinin de tutturulacağını bildirdi. “Türkiye’nin notu yükselir” Yatırım bankası Morgan Stanley, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile varılan yeni anlaşmanın Türkiye’nin kredi notunun artırılmasına neden olacağını bildirdi. Morgan Stanley analisti Serhan Çevik, “Büyük kredi derecelendirme (reyting) kuruluşlarının şimdiye dek Türkiye’nin yaşadığı yapısal dönüşümler karşısında temkinli bir tutum izlediklerini” belirti ve “Niyet mektubunun IMF tarafından onaylanması bu kuruluşları Türkiye’nin kredi değerliliğini yeniden değerlendirmeye teşvik edecektir” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT