BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kırk hadis ezberlemek

Kırk hadis ezberlemek

Sual: (Kırk hadis ezberleyen Cennete girer) diye bir hadis var mıdır? CEVAP: Sadece kırk hadisi, hatta Kur’an-ı kerimi ezberleyen Cennete girmez. Hadisleri bizim anlamamız zordur. Bir kâfir de 40 hadis ezberleyebilir, bid’at ehli de ezberleyebilir. Başka bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki:Sual: (Kırk hadis ezberleyen Cennete girer) diye bir hadis var mıdır? CEVAP: Sadece kırk hadisi, hatta Kur’an-ı kerimi ezberleyen Cennete girmez. Hadisleri bizim anlamamız zordur. Bir kâfir de 40 hadis ezberleyebilir, bid’at ehli de ezberleyebilir. Başka bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki: (Allahü teâlânın şu 99 esma-i hüsnasını ihsâ eden, Cennete girer, sonsuz saadete ulaşır.) [Buhari] (İhsa etmek, bu 99 ismi manaları ile birlikte ezberleyip amel etmek demektir. Böyle yapan Cennete girer.) Kırk hadis ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir: ([Yazılı halde] Kırk hadis bırakarak vefat eden Cennette arkadaşımdır.)[Deylemi] (Allah’ın rızası için, helâli ve haramı açıklayan, kırk hadisi ümmetime bildiren, âlim olarak haşr olur.)[Ebu Nuaym] (Ümmetimin din işlerinde faydalı kırk hadis ezberleyen, âlimlerle haşr olur.) [Taberani] (Allah’ın kendisine mağfiret etmesi ümidi ile, benden kırk hadis yazana, Allahü teâlâ rahmet edip şehid mertebesi verir.) [İbni Cevzi] (Ümmetime iletmek üzere kırk hadis ezberleyene şefaat ederim.) [İbni Adiy] Cennete girmek için birinci şart, doğru iman sahibi olmaktır. İmanın altı esasına inanmak şarttır. Birine bile inanmayan Müslüman olamaz ve Cennete giremez. Bundan sonra haramlardan kaçıp farzları yapmak gerekir. Farz ve haramları hadis-i şeriflerden değil, ehl-i sünnet âlimlerinin açıklamasından öğrenmek lazımdır. Ondan sonra, kendisinin de amel ettiği, haram ve helali bildiren kırk hadisi, Ehl-i sünnet âlimlerinin açıklaması ile birlikte yazarak cd’ye, kasete falan alarak veya başka yollarla başkalarına ulaştıran kimse Cennete girer. Aşağıdaki hadis-i şeriflerde bildirilen Müslümanlar da yukarıda bildirilen şartlar dahilinde ancak Cennete girer. Sadece aşağıdakileri yapmakla girmez: (Allah’ın verdiği rızka kanaat eden Cennete girer.)[Dare Kutni] (Allah’ın verdiğine razı olan Cennete girer.)[Deylemi] (Kadın, eşine eziyet etmezse, sırf namazları yüzünden Cennete girer.) [Hâkim] (Kul doğru ise, ihsan sahibi olur. İhsan sahibi olunca da imanı kemale erer. İmanı kemale erince de Cennete girer.) [İ.Ahmed] “Hepsi Cennete girer” (İstemeyen hariç, ümmetimin hepsi Cennete girer. Bana itaat eden Cennete girmeyi istiyor demektir, isyan eden ise istemiyor demektir.) [Buhari] (İlim öğrenen, kocasına itaat eden kadın, ana babasına iyilik eden evlat, peygamberlerle beraber hesap görmeden Cennete girerler.) [İ. Rafii] (Kibri, hıyaneti ve kul borcu olmayan Cennete girer.) [Nesai, İbni Hibban] (Farz olduğunu bilerek, beş vakit farz namaza rükû, secde, abdest ve vakitlerine riayet ederek devam eden kimse Cennete girer.)[Taberani] (Ramazan orucunu tutan Cennete girer.) [Deylemi] (Oruçlu iken ölen Cennete girer.) [Bezzar] (Bir Müslüman kardeşinin hacetini gördükten sonra ölen Cennete girer.) [Ebu Ya’la] (Yemek yediren ve selâmı yayan Cennete girer.) [Tirmizi, Taberani] (Devamı var) Tel: 0 212 - 454 38 20 Faks: 0 212 - 454 38 29
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT