BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Soğuk savaşta ikinci perde

Soğuk savaşta ikinci perde

1900-1950 Döneminde doğan nesiller, sıcak savaş yıllarının çocukları. 1950-1990 Arasında doğan nesillerse soğuk savaş döneminin çocukları. 1990-2000 Geçiş sürecidir. Veya bu döneme “Perestroika/Yeniden yapılanma” da denebilir. Dar açıdan Rusya, geniş açıdansa dünya yeniden şekillendi.1900-1950 Döneminde doğan nesiller, sıcak savaş yıllarının çocukları. 1950-1990 Arasında doğan nesillerse soğuk savaş döneminin çocukları. 1990-2000 Geçiş sürecidir. Veya bu döneme “Perestroika/Yeniden yapılanma” da denebilir. Dar açıdan Rusya, geniş açıdansa dünya yeniden şekillendi. Nitekim şu gün sözü edilen Büyük Ortadoğu Projesi, yeniden yapılanmanın bir mahsulü. Şayet Sovyetler Birliği çökmeseydi dünya tek kutuplu kalmayacak, Irak işgali ve BOP gündeme gelmeyecekti. 2000 ve devamı ise hangi dönem? Bu dönem, büyük şölenlerle milenyum olarak ilân edildi. Aslında kavram Hıristiyani. Fakat Katolik Papanın bir kısım İslam ülkelerinde alaka görmesi gibi bu kavram da alaka gördü. İslam kültüründeki elf/bin yıllık zaman diliminin mukabili. Fakat tutmadı. Onun yerini globalleşme/küreselleşme aldı. Küreselleşme, Yeni Dünya Düzeni’nin eseri sayılabileceği gibi YDD apayrı bir kategoriye oturtulabilir. Keza YDD gibi Yeni Dünya Düzensizliğinden de söz edilmekte. Her ne ise bunlar girift problemler. Gerçek olan şu: Dünya, tek kutuplu kalmıştır. Sancılar, işgaller ve harpler bu neticenin eseridir. Yer küre de bunun farkında. O itibarla dünkü SSCB’nin bıraktığı boşluk doldurulmak istenmektedir. Boşluğu kim dolduracak? SSCB mevcutken de Çin-Rus çekişmesi durmazdı. Her ikisi de hakiki sosyalizmin kendinde olduğunu iddia ederdi. Çin, dünden de güç alarak boşluğu doldurma hevesinde. Bu hevesi hayata geçirmek için de Hindistan’dan yararlanmak istiyor. Rusya Federasyonunun Vladimir Putin’le ne yaptığını bilen bir Rus milliyetçisine, bir lidere kavuştuğu ortadadır. Putin, başta olur yahut olmaz. Olursa daha da kuvvetli ihtimaldir. Büyük bir ihtimalle RF-ABD önümüzdeki 5 yıl içinde kaldıkları yerden soğuk savaşa devam edeceklerdir. Bunun ilk belirtileri ufukta görülmüştür. Rusya Federasyonu, tam ayağa kalkmadan ABD, önünü kesmek istiyor. Çünkü, süper güç olmuş bir RF, BOP’a çomak sokar. George Bush, Amerikan savunma bakanlığına uzayı silahlandırma talimatı vermiştir. Amerika, böylece uzaydan istediği noktayı vuracaktır. Belki bu da BOP’un bir parçası. Olayı batılı kaynaklar yazıyorlar. Onların naklettiğine göre Putin, Amerika’nın bu düşünceden vaz geçmesini, vaz geçmediği takdirde icabında zor kullanacağını söylemiş. Bu gelişmenin tam bu noktasına bir mim koyup bekleyiniz. Önümüzdeki 5 yıl yeni fırtınalar esebilir. ABD’nin meselesi BOP, Rusya ve Çin’in meselesi ise ikinci süper güç olmak. Yeniden yapılanma, yeni Dünya Düzeni, Milenyum vs dendiyse de -herhalde- kaçınılmaz olarak soğuk savaşta ikinci perde açılacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT