BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Osmanlı’yı anlamak

Osmanlı’yı anlamak

Mısır ile İsrail arasında Camp David Antlaşmasının mimarı ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Yahudi asıllı Kissinger, bir konferansında ve yazdığı bir siyasi yorumda: Orta Doğu’dan bütün güçler çekilmeli ve Osmanlı yeniden ihya edilerek, yeniden Türklere terk edilmelidir görüşünü ileri sürmüştür.Mısır ile İsrail arasında Camp David Antlaşmasının mimarı ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Yahudi asıllı Kissinger, bir konferansında ve yazdığı bir siyasi yorumda: Orta Doğu’dan bütün güçler çekilmeli ve Osmanlı yeniden ihya edilerek, yeniden Türklere terk edilmelidir görüşünü ileri sürmüştür. Elbette bu görüş bugün sadece bir hayaldir. Osmanlı şanlı ve temiz 636 yıllık mazisi ile artık tarihin malı olmuştur. Osmanlı’yı yıkan güçler bugün arar hale gelmişlerdir. Çanakkale Savaşında İngiltere’nin bahriye bakanı olan Churchill, Birinci Dünya Savaşı sonunda iktidarda söz sahibi değildi. Ama ileri görüşlü idi. “Osmanlı’yı yıkanlar bir gün onu arayacaklar ve Osmanlı’nın boşluğunu asla dolduramayacağız ve son derece sıkıntılar çekeceğiz” demiştir. Ama bu görüşe batılı siyasiler ve iktidarlar kıymet vermediler. Ve Churchill haklı çıktı. Guardian’ın yorumu! İngiliz Guardian gazetesinde Orta Doğu ile ilgili bir yorumda yazar Timothy Ash makalesinin sonunu şu şekilde bitiriyordu: “Osmanlıların çöküşünden bu yana Orta Doğu ve Balkanlar’da pek çok meselenin halen halledilmediği gerçektir. Bazen Osmanlı İmparatorluğunun yeniden ihyası gerek diye düşünüyorum.” Şu anda bizim kadar tarihini hafife alan ve bilmeyen başka bir ülke asla gösterilemez. Bazıları Osmanlı’nın vârisi olduğumuzu ret ederken; Cezayir Cumhurbaşkanı Türkiye Dışişleri Bakanına “Biz sizi kovmadık, Cezayir’i neden terk ettiniz” siteminde bulunarak “İngiliz Uluslar Topluluğu” gibi “Osmanlı Milletler Topluluğu” kurulmasını teklif etmiştir. Böyle bir oluşuma ne iç ne de dış güçler asla müsaade etmezler. Esasen “Büyük Orta Doğu Projesi” ve 1990 başlarındaki “Yeni Dünya Düzeni” aslında Osmanlı’yı tasfiye projesidir. Osmanlı’nın Akdeniz’den dışarı çıkmadığı doğru değildir. Endonezya’nın; Sumatra, Java ve 10’a yakın adası (halkı Müslüman) Portekiz işgalindeydi. Osmanlı 22 kadırga ile asker, silah, para, mühendis, doktor, din adamı yolladı. Neticede Portekiz Osmanlı ve Açe askerleri tarafından yenildi. Osmanlı zayıflayınca İslam ülkeleri Batı’nın sömürgesi oldu. Tarih boyunca Anadolu Türkü güçlü olunca Türk ve İslam Dünyası istila ve sömürge olmaktan kurtulmuştur. 1627 yılında Osmanlı’nın eyaleti olan Cezayir’e iltica edip Müslüman olan İngiliz, Danimarka ve Alman asıllı korsanlardan Alman asıllı Murat Reis komutasında Osmanlı donanması o tarihte Danimarka’ya ait olan İzlanda’yı feth ettiler. Barbaros Fransa’nın Toulon şehrini, Osmanlı şehri haline getirmiştir. Osmanlı’nın hakimiyeti en az süre Macaristan’a olmuştur. 1660 yılında Macaristan’da 32 şehir, kale ve kasabada 77 medrese ve bine yakın müderris (profesör) bulunuyordu. Budapeşte Üniversitesi tarih profesörü olan Gabor Ayaston’a göre Macaristan’a tayin olan kadı, din adamları ve müderrisler, Macaristan’a gelmeden önce Macarca öğretiliyordu. Macar Gabor’a göre medreselerde Kur’ân-ı kerim, tefsir, hadis, kelâm, fıkıh, Türkçe, Arapça, Macarca, belagat (retonik), astronomi, mimarlık, coğrafya, fizik- kimya, matematik, geometri, tıp bilimleri okutuluyordu. Ve medreselerde tıp fakültesi bulunuyordu. Macar tarihçilerin Osmanlı belgelerine dayanarak yaptığı araştırmada, Osmanlı’nın Macaristan’dan aldığı verginin en az 9 misli olarak Macaristan’a yatırım yapmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT