BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sohbetin büyük fazileti

Sohbetin büyük fazileti

Sual: Bir Müslüman, Resulullah ile bir kerecik sohbet etse, hemen sahabi ve müctehid mi olur? CEVAP: Evet sahabi olur. Sahabi olunca da hem Cennetliktir, hem evliyanın en büyüklerinden olur, ilim yönüyle de müctehid olur. İmam-ı Rabbanihazretleri buyuruyor ki:Sual: Bir Müslüman, Resulullah ile bir kerecik sohbet etse, hemen sahabi ve müctehid mi olur? CEVAP: Evet sahabi olur. Sahabi olunca da hem Cennetliktir, hem evliyanın en büyüklerinden olur, ilim yönüyle de müctehid olur. İmam-ı Rabbanihazretleri buyuruyor ki: Ehl-i beytin ve Eshab-ı kiramın hepsini sevmek, saymak lazımdır. Birini sevmemek, hepsini sevmemek olur. Çünkü, insanların en iyisinin sohbeti ile şereflenmek fazileti, hepsinde vardır. Sohbetin fazileti ise, bütün faziletlerin üstündedir. İşte bunun için, Tâbiinin en üstünü olan Veysel Karani, Eshab-ı kiramın en aşağısının derecesine yetişemedi. Hiçbir üstünlük, sohbetin üstünlüğü kadar olamaz. Çünkü, sohbete kavuşanların [Eshab-ı kiramın] imanları, sohbetin bereketi ve vahyin bereketi sayesinde, görmüş gibi kuvvetli iman olur. Sonra gelenlerden hiçbir kimsenin imanı, bu kadar yükselemez. (m.59) Eshab-ı kiramın mübarek nefisleri, insanların en iyisinin sohbetinde bulunmakla, kalbleri cilalayan sözlerini dinlemekle, tezkiye bulmuş, emmârelikten kurtulmuştu. Nefislerinde, İslamiyet’e uymayan istek kalmamıştı.(m.54) Eshab-ı kiram, o Serverin sohbetinde, daha ilk günde, öyle şeylere kavuştu ki, sonra gelen en büyük Evliya, en nihayette, ancak, bundan bir parçaya kavuşabildi. (m.66) Hiç bir şey sohbet gibi faydalı değildir. Eshab-ı kiram, sohbet ile, Peygamberlerden başka herkesten, hatta Veysel Karani’den ve Ömer bin Abdülaziz’den daha üstün oldular. Halbuki Veysel Karani ile Ömer bin Abdülaziz son dereceye yükselmişler ve sohbetten başka kemâlâtın hepsine varmışlardı. Çünkü bu büyükler, Resulullahı görmekle ve melekle birlikte bulunmakla ve vahyi ve mucizeleri görmekle, imanları görerek inanmak oldu. Bu saydığımız üstünlükler, bütün başka üstünlüklerin temelidir, kaynağıdır. Eshab-ı kiramdan başkası bunlara kavuşamadı. (m.120) Sohbetin fazileti, bütün faziletlerin ve kemâllerin üstündedir. Çünkü, onların imanları, görerek kuvvetlendi. Bu nimet, başkalarına nasip olmadı. (m.210) Veysel Karani, Resulullahın yanında olmadığı için, yanında olanlardan [Eshab-ı kiramdan] en aşağıdakinin derecesine yükselemedi. Bunun için de, onun dağ kadar altın sadaka vermesi, bir avuç arpa sadakalarının sevabı gibi olamadı. Hiç bir şeref, sohbet şerefi gibi olamaz! (m.222) Veysel Karani, sohbete kavuşamadığı için, birinci olmaktan ikinci dereceye düştü. (m. 270) Fenâ ve Bekâ ve Süluk ve Cezbe ile olan yaklaşmaya Kurb-i vilâyetdenir. Bu ümmetin evliyası, bu yol ile şereflenmişlerdir. Eshab-ı kiram ise, Kurb-i nübüvvet ile Resulullaha uyarak ve ona vâris olarak kavuşmuşlardır. (m.313) Görüldüğü gibi imam-ı rabbani hazretleri, Eshab-ı kiramın diğer insanlardan her bakımdan üstün olduğunu bildiriyor. İman yönüyle üstündür, fazilet yönüyle üstündür, ilim yönüyle üstündür. Zahiri ve bâtıni ilim yönünden üstündür. İlim yönüyle üstün olunca, başka müctehidlerden elbette üstündür. İbni Hacer-i Mekki hazretleri buyuruyor ki: Eshab-ı kiramın hepsini adil, salih, evliya, âlim, müctehid bilmek her Müslümana lazımdır. Kur’an-ı kerimde, (Allah onlardan razı, onlar da Allah’tan razıdır) buyuruluyor. Onlardan birini kötülemek, bu âyete inanmamak olur. (Savaık-ul muhrika) Yine buyuruluyor ki: Âlimin bir nazarı, bulunmaz hazinedir, Bir sohbeti, yıllarca, bitmez kütüphanedir. Âlimin bir nazarı bir hazine olursa, Resulullahın nazarı ne olur diye düşünmek gerekir. Tel: 0 212 - 454 38 20 Faks: 0 212 - 454 38 29
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT