BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kalbe gelen düşünceler

Kalbe gelen düşünceler

Sual: Kalbe gelen kötü düşüncelerden sorumlu muyuz? CEVAP:Düşünce kalbe beş şekilde gelir: 1- Kalbe gelip gider. 2- Kalbe gelip kalır. Ama insan o işi yapmak istemez. 3- Kalbe geleni yapıp yapmamakta tereddüt eder. 4- Kalbe geleni yapmayı tercih eder. 5- Kalbe geleni yapmaya kendini zorlar.Sual: Kalbe gelen kötü düşüncelerden sorumlu muyuz? CEVAP:Düşünce kalbe beş şekilde gelir: 1- Kalbe gelip gider. 2- Kalbe gelip kalır. Ama insan o işi yapmak istemez. 3- Kalbe geleni yapıp yapmamakta tereddüt eder. 4- Kalbe geleni yapmayı tercih eder. 5- Kalbe geleni yapmaya kendini zorlar. Kalbe gelen, ilk üç düşünce, elde olmadığı için günah olmaz. İki hadis-i şerif meali: (Allahü teâlâ, kalbe gelip de, söylenmeyen ve yapılmayan kötü şeyleri affeder.) [Buhari] (Haram işlemeyi düşünüp, Allah’tan korkarak yapmayana günah yazılmaz.) [Berika] Biri, haram işlemeye niyet edip, Allah’tan korktuğu için vazgeçerse, niyetinden dolayı günaha girmez. Nefse ve şeytana uymadığı, Allahü teâlâya itaat ettiği için büyük sevaba da kavuşur. Eğer o haramı işlemeyişi Allah korkusundan değil de, insanlardan utandığı için ise, sevaba kavuşamaz. Hatta böyle düşüncenin de günah olduğunu söyleyen âlimler vardır. Mesela İmam-ı Gazali ve İmam-ı Fahreddin Razi, (Harama kastedip de insanlardan utandığı için işlemeyen kimse günaha girer) buyurdu. Bazı âlimler de, (Haram işlemeyi hatırından geçirse, fakat azmetmese günahkâr olmaz) buyurdu. Azmederse günahkâr olur, ama o işi yapma günahı kadar değildir. (Bezzaziye) Bazı âlimler de, (Yalnız kalbe gelen şeyler günah olmaz) buyurdu. Bir hadis-i şerif meali: (Kötü düşünce, söylenmedikçe ve buna uygun hareket edilmedikçe affolur.)[Beyheki] Kibir, ucub, suizan gibi hususlar bunun dışındadır. Çünkü bunlar zaten kalb ile olur. Canlı resmi Sual: Bitki resimlerini değil de, insan ve hayvan resimlerini duvara asmak haram deniyor. Duvara asmayıp sehpanın, masanın üstüne dayasak uygun mudur? CEVAP: Belden yukarı ise yine haram olur. Belden aşağı bir yerde durursa haram olmaz, ama açıkta olduğu için yine o eve rahmet melekleri girmez. Kapalı bir yere mesela albüme koymalıdır. Fitil abdesti bozmaz Sual: Erkeğin ve kadının kullandığı fitil, abdesti ve orucu bozar mı? Bir de çubuklu bir aletle hap konuyor, bu farklı mı? CEVAP: Gündüz oruç iken, içeri tamamen giren şey, orucu bozar. Fitil de bozar. Yarısı dışarıda kalırsa orucu bozmaz. Fitil içeri girdikten sonra, dışarı çıkarsa abdesti bozar. Fitil içeri girip çıkmazsa, abdesti bozmaz. Çubukla konan farklıdır. Çünkü içeri girince, çubuğa az da olsa içeriden bir yaşlık bulaşır. Yaşlık, çubukla dışarı çıkınca abdest bozulur. Kusur aramak Sual: (Hz. Mehdi gelince mezhepleri kaldırmayacak, fakat doğru olan mezhep hükümleri unutulacak, Hz. Mehdi, ictihad edecek, ictihadı Hanefi mezhebine uygun olacaktır) deniyor. Mezheplerin yanlış bilgileri de mi var? CEVAP: Yüce Allah desek, yüce olmayan Allah da var anlamı çıkar mı? Büyük Allah’ım beni affet dense, küçük Allah da var anlamı çıkarılır mı? O zaman her şeyde kusur bulunur. Sevgili peygamberimiz dersek, sevgili olmayan da mı var denebilir. Böyle şeyler ilmi tenkit değildir. Tel: 0 212 - 454 38 20 Faks: 0 212 - 454 38 29
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT