BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeni TCK kabul edildi

Yeni TCK kabul edildi

TCK’nın 40 maddesinde değişiklik öngören kanun teklifi dün kabul edildi. Yeni düzenleme ile kaçak yapılara da kısmi af getirilirken, bazı suçların basın yayın yoluyla işlenmesi halinde cezaların artırılacağına ilişkin hükümler metinden çıkarıldı.> TBMM Bürosu ANKARA - Türk Ceza Kanunu’nun 40 maddesinde değişiklik öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda dün kabul edildi. Kaçak yapılara kısmi af da getiren yeni TCK 1 Haziranda yürürlüğe girecek. Getirilen düzenlemeye göre, TCK’nın kaçak yapılar için öngördüğü hapis cezası hükümleri 12 Ekim 2004’den önce yapılan kaçak binalar için uygulanmayacak. TBMM’de önceki gün yapılan görüşmeler sırasında af niteliğinde olduğu ve bu nedenle gerekli olan 330 oy bulunamayacağı endişesiyle komisyona çekilen teklifin imar affı ile ilgili maddesi Adalet Komisyonu’nda yeniden görüşüldü. Teklifin görüşmelerine izinsiz eğitim öğretim kurumlarına AK Parti’nin ceza indirimi getirmesine tepki gösteren CHP’liler katılmadı. Madde, AK Partili üyelerin oylarıyla komisyonda kabul edildi. İşler bir madde değil TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Köksal Toptan, toplantıdan sonra gazetecilerin soruları üzerine “kanuna aykırı eğitim” kurumlarıyla ilgili düzenlemenin Türkiye’de bugüne kadar uygulama alanı olmadığını belirterek, bu konuda 5 yılda 230 dava açıldığını söyledi. Komisyon çalışmalarının bugüne kadar demokratik bir ortamda CHP’lilerin de katkılarıyla sürdürüldüğünü hatırlatan Toptan, son düzenlemede yaşanan görüş ayrılığını ise “İki parti katolik nikahı yapmadık. Görüş ayrılıkları doğaldır” diye konuştu. Muhalefet haksızlık yaptı Toptan, CHP’nin Başbakan Erdoğan’ı suçlayan ifadeleriyle ilgili olarak da ortada bir suç ve suçlu olmadığını söyledi. Toptan Ceza Yasası’nın bazı maddelerinin ön plana çıkarılarak tasarının tümünün göz ardı edilmesinden üzüntü duyduğunu da ifade ederek “TCK’ya haksızlık yapıldı” dedi. Toptan, Erdoğan’ın gelişmelerden haberi olup olmadığı konusunda “Başbakan bu siyasi organizasyonun başı” görüşünü dile getirdi. Toptan kendisinin görüşünün ne olduğuna ilişkin soru üzerine de “Milletvekilleri bir partinin üyesidir. Parti mensupları da bunun gereğini yerine getirirler. Partinin kararlarına mensupları uyarlar” değerlendirmesini yaptı. AK Parti’nin oyları yetti Komisyonda kabul edilen TCK’nın “imar kirliliğine neden olma” maddesinde değişiklik öngören düzenleme daha sonra TBMM Genel Kurulu’nda oylandı. Maddenin oylamasında af niteliğinde olduğu için nitelikli çoğunluk olan 330 arandı. Ve madde 342 oyla kabul edildi. Daha sonra Türk Ceza Yasası’nda değişiklik öngören 40 maddelik kanun teklifi de Genel Kurul’da oylanarak 343 oyla kabul edildi. Önceki günkü oylamada Genel Kurulu terk eden CHP’liler, TCK’nın dünkü oylamalarına da katılmadılar. Teklif AK Partililerin oylarıyla kabul edildi. Kaçak yapıya şartlı ceza Kabul edilen kanun teklifinde imar kirliliğiyle ilgili maddede yapılan düzenlemeyle kanunun kaçak binalarla ilgili hapis cezası hükümlerinin geriye yürümesinin önüne geçildi. Yapılan düzenlemeye göre, kaçak yapılara izin verenlerle bu yapılara alt yapı hizmeti götüren kişilere uygulanacak hapis cezası, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılara uygulanmayacak. CHP’liler oylamaya katılmadı CHP milletvekilleri önceki gün kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açan ve işletenlere ilişkin önerge konusundaki tartışmalar sebebiyle dün yapılan görüşmelere katılmadı. AK Parti Grup başkanvekilleri Salih Kapusuz ile Sadullah Ergin ve çok sayıda AK Parti milletvekili CHP sıralarına oturdular. Kanunun tümünün oylamasına 346 milletvekili katıldı. Kanun 3 ret oyuna karşı 343 oyla kabul edildi. Böylece kanun, af için gerekli nitelikli çoğunluğu sağlayarak kabul edilmiş oldu. Kanunda neler var ? Basınla ilgili hükümler Basın ve yayın yoluyla intihara yönlendirme suçu ve doğuracağı ceza, yasadan çıkarılıyor. Hakaret suçunu düzenleyen maddeden “yakıştırmalarda bulunmak” ibaresi çıkarılırken, basın yayın yoluyla hakaret suçunun işlenmesine ilişkin hüküm metinden çıkarılıyor. Halk arasında korku ve paniğe neden olmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı din ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, yasalara uymamaya tahrik suçlarını öngören 5 maddede basına getirilen ceza hükmüne “Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz’’ ibaresi ekleniyor. Soruşturmanın gizliliği Bir olayla ilgili soruşturma ve kovuşturmanın kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hakim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişiye 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi, bu suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde cezanın yarı oranında artırılması öngören madde yasadan çıkarılıyor. Cumhurbaşkanına hakaret suçunun basın yayın yoluyla işlenmesi durumunda cezanın üçte bir oranında artırılmasına ilişkin hüküm ile devlete karşı savaşa tahrik suçunu düzenleyen maddede basına getirilen ceza da yasadan çıkarılıyor. İftirayla ilgili madde “Basın ve yayın yoluyla yapılan iftiradan dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanamazlar” şeklindeki ifade “basın ve yayın yoluyla yapılan iftiradan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için bunun aynı şekilde yayınlanması gerekir” şeklinde değiştirildi. Yasanın temel milli yararlara karşı basın yayın yoluyla işlenmesi halinde 15 yıla kadar verilecek olan ceza hükmü çıkarıldı. İzinsiz eğitim kurumları İzinsiz eğitim ve öğretim kurumu açanlara 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek. Madde ile ayrıca, bu tür eğitim kurumlarının kapatılmasına ve bu kurumlarda öğretmenlik yapanlara ceza verilmesine ilişkin hüküm ise kaldırıldı. Yeni TCK, bir yıldan az olan hapis cezalarının para cezasına çevrilmesini öngördüğü için bu kurumlarla ilgili verilecek hapis cezaları da paraya çevrilebilecek. Çocuk suçluların durumu Yasayla ayrıca töre ve kapkaç cinayetlerinde küçük yaştaki çocukların kullanılmasına karşılık cezalar artırıldı. 12- 15 yaş arasındaki çocuklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yeni TCK’da öngörülen 9-12 yıl hapis cezası 12-15 yıla çıkarıldı. Müebbet hapis için öngörülen 7-9 yıl arasındaki hapis cezası 9-11’e yükseltildi. Cezalardaki üçte iki oranındaki indirim yarı oranına yükseltildi. Her fiil için verilecek hapis cezasının sınırı da 6 yıldan 7 yıla çıkarıldı. 15-18 yaş arasındakiler için de müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda verilecek 14-20 yıl olan hapis cezası 18-24 yıla, müebbet hapis için 9-12 yıl arasındaki hapis cezası 12-15 yıla çıkarıldı. Taciz suçları Aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı gerektiren durumlarda mahkemece bu konudaki talebin kabul edildiği tarihten itibaren fiile ilişkin zamanaşımı süresi yeni baştan işlemeye başlayacak. Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten adam öldürme suçunu işleyenlere ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilecek. Çocukların cinsel istismarı suçunun birden fazla kişi tarafından işlenmesi durumunda 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Okul ve aile içinde yaşanan tacizler de cinsel taciz kapsamında değerlendirilecek. Dolandırıcılık suçunun kamu kurumlarına karşı, banka veya kredi kurumları üzerinden ya da bankaların tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılması yoluyla işlenmesi durumunda verilecek hapis cezasının alt sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Adli para cezasının miktarı da bu suçtan elde edilen parasal çıkarın iki katından az olmayacak. Kredi kartı sahtekârlığı Başkasına ait bir banka veya kredi kartını ele geçiren veya elinde bulunduran ve bundan yarar sağlayanlara üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası verilecek. Başkasına ait hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişiye ise üç yıldan 7 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar para cezası verilecek. Milli yarara aykırı hareket Terörist başı Öcalan’a yeniden yargılama yolu açacağı endişesiyle TCK’nın “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” başlıklı maddesinde yer alan “elverişli” ibaresi yasadan çıkarıldı. Yasanın “temel milli yararlara karşı hareket” başlığı “temel milli yararlara karşı faaliyet bulunmak için yarar sağlama” olarak değiştirildi. Maddenin birinci fıkrasına da “Türkiye’de bulunan yabancıya” ibaresi eklendi. Buna göre, temel milli yararlara karşı fililerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan yabancı vatandaşa da 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT